Smittläget har förbättrats drastiskt de senaste veckorna

Institutet för hälsa och välfärd uppskattar att 80 procent av alla finländare över 16 har fått sin första dos coronavaccin före slutet av juli.

Cirka 51,9 procent av den finska befolkningen har nu fått sin första dos coronavaccin, uppger hälsosäkerhetschef Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd.
Coronaepidemin har mattats av betydligt inför midsommaren. Endast 543 nya coronafall registrerades förra veckan. På torsdagen noterades 55 nya fall. Det framgår av den lägesöversikt som hälsovårdsmyndigheterna publicerade på torsdagen.
– Incidensen har halverats de senaste två veckorna och antalet coronapatienter som behöver sjukhusvård har minskat med en fjärdedel, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör på Social- och hälsovårdsministeriet.
Det finländska smittläget återspeglar den europeiska utvecklingstrenden. Med undantag av Storbritannien och Ryssland minskar antalet coronafall i alla europeiska länder, uppger institutet. Trots den positiva trenden i Europa finns det bekymmersamma exempel på motsatsen.
– Smittläget i Indonesien och de övriga delarna av Sydostasien har förvärrats och läget i Indien är fortsättningsvis svårt, säger hälsosäkerhetschef Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd.
Av bland annat denna anledning avråder hälsovårdsmyndigheterna alla finländare från att resa utomlands i sommar.
– Cirka 19 procent av smittfallen den senaste veckan har en koppling till utlandsresor, säger Voipio-Pulkki.

Incidensen sjunker stadigt

De regionala skillnaderna i Finland är stora. Helsingfors och Nylands, Päijänne-Tavastlands och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är i accelerationsfasen medan resten av landet är på basnivån i epidemin. Det nationella incidenstalet är nu 23. Incidensen mäter antalet coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.
Samtidigt som smittläget förbättras är det allt färre finländare som väljer att coronatesta sig. Den förra veckan var det drygt 90 000 personer som testade sig i jämförelse med 108 000 test under den föregående veckan. Omkring 0,6 procent av alla coronatest var positiva förra veckan.
Vaccinationsprogrammet har avancerat väl under försommaren. Cirka 61,7 procent av målgruppen, alltså alla finländare över 16, har nu fått sin första dos coronavaccin, rapporterar institutet.
– Det är viktigt att vi får en tillräckligt hög vaccintäckning i landet så att vi inte behöver tillgripa nya restriktioner under hösten, säger Salminen.
Vaccineringarna ska trappas upp i juni och juli, bedyrar institutet.
– Cirka en miljon vaccindoser kommer att anlända till Finland före slutet av juni. Enligt våra kalkyler kommer vaccindoserna att räcka till vaccineringen av minst 80 procent av målgruppen före slutet av juli, säger Mia Kontio, ledande sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.

Snart vaccineras 12–15-åringar

Från och med denna vecka vaccineras de barn i åldern 12-15 som tillhör riskgrupperna. Ett beslut om vaccineringarna av alla andra 12–15-åringar är att vänta nästa vecka.
– Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor tar ställning till det på tisdag. Efter att Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet har gått ut med en rekommendation om det kommer kommunerna i gång med vaccineringarna av åldersgruppen 12-15, säger Salminen.
Mia Kontio räknar med att så gott som hela landets befolkning har fått sin andra dos coronavaccin senast i slutet av september.
– Hur prognosen omsätts i praktiken beror på hur folk bokar tider för vaccineringar. Någon brist på vacciner mot coronaviruset råder inte. Det återstår att se hur vaccinationstäckningen utvecklas, säger hon.
Avdelningschef Satu Koskela på Social- och hälsovårdsministeriet förutspår en snabb avveckling av de restriktioner som fortfarande kvarstår. Hon uppmanar trots det alla att hålla säkerhetsavstånd och sköta sin handhygien. Hur det blir med användningen av munskydd under högsommaren är tills vidare oklart.
– Rekommendationen om munskydd gäller fortfarande, men regionerna kan själva avgöra om de vill införa lättnader eller inte. I kollektivtrafiken och på evenemang inomhus kan det vara på sin plats att använda munskydd, säger Salminen.
Läs allt som sades under presskonferensen nedan:
Artikeln har uppdaterats.
ANDRA LÄSER