Barockfest med klaverensembler, klassiker och överraskningar

J. S. Bachs populära flercembalokonserter får en skarp och balanserad tolkning. Ett roligt klavikordverk av Johann Gottfried Müthel fångar uppmärksamheten på Aapo Häkkinens skiva.

Ensembler med flera klaverinstrument i solistposition är en fest för musikerna – det är inte alltför ofta som fler än två knivskarpa klavermusiker får spela i samma verk. Bachs konserter för tre och fyra cembalor är en repertoar som spelas ofta trots att det krävs organisering för att samla instrumenten till en specifik tid och plats.

ANDRA LÄSER