Den svenska inflationen sjunker oväntat mycket

I Sverige var inflationen i juli 8,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån SCB. En klar minskning från juni, då den var 8,5 procent. Statistikcentralen i Finland publicerar konsumentprisindex för juli på måndagen.

Inflationstakten i juli 2022 enligt måttet KPIF.
TT
12.08.2022 12:16 UPPDATERAD 12.08.2022 12:18
Den svenska inflationen minskade i juli mera än ekonomer hade räknat med.
"Lägre priser för el samt drivmedel bidrog till att inflationstakten sjönk för första gången sedan januari", säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.
Trots nedgången är inflationen fortsatt hög – Riksbanken inflationsmål är två procent. Det är också Europeiska centralbanken ECB:s mål för euroområdet.
På årsbasis har drivmedelspriset i Sverige ökat med 41 procent, elpriset 22 procent och livsmedel och alkoholhaltiga drycker blivit 13 procent dyrare.
Statistikcentralen i Finland publicerar konsumentprisindex för juli på måndagen. Ekonomer från banker och forskningsinstitut har i sina prognoser räknat med att inflationen når sin topp under sommaren för att sedan avta mot slutet av året.

ANDRA LÄSER