Obligatoriska studentsvenskan förvånar: "En betydande kursändring"

Tanken är god, men att återinföra det andra inhemska språket som obligatoriskt i studentexamen strider mot målet att gå mot en mer flexibel examen, säger Språklärarförbundet. Samtidigt ser intresset för studentsvenskan ut att öka en aning, efter tio år av dalande siffror.

Intresset för att skriva svenskan i studentskrivningarna har dalat sedan 2005, men under de senaste åren har trenden avtagit.
Sedan den obligatoriska studentsvenskan avskaffades år 2005 har intresset att skriva svenskan i studentprovet dalat stadigt. För tio år sedan valde omkring en tredjedel av studenterna att inte skriva svenskan, medan andelen nu är omkring hälften. Motiveringen till beslutet – att frivillighet motiverar bättre än tvång – verkar inte ha fungerat.

ANDRA LÄSER