Terrafame-föroreningar i Nuasjärvi värre än väntad

Gruvbolaget Terrafames avtappningsrör har haft större miljökonsekvenser än väntat i sjön Nuasjärvi i Sotkamo. Nya mätningar visar att sulfatvattnet spridit sig cirka fyra kilometer från röret under vinterns lopp. Det är Geologiska forskningscentralen (GTK) som gjort mätningarna.

Terrafames avtappningsrör rinner ut i sjön Nuasjärvi.
Enligt utredningen är belastningen mer omfattande än väntat. Den kemiskt avlagrade området har en areal på 1 200 hektar och sträcker från 6–7 meters djup till bottnen.
Trots den kemiska avlagringen finns det syre också i bottenlagren, uppger GTK i sin rapport.
Miljöexperten Soile Backnäs vid Kajanalands NTM-central säger att det nu är viktigt att följa med hur situationen utvecklas under vårens vattenkretslopp.
– Under vårkretsloppet smälter isarna och vinden blandar om hela vattenmassan. Om sulfathalterna är mycket höga kommer vinden inte att blanda om vattnet och då kommer det inte mer syre ner i djupen, säger hon.
Backnäs påpekar att fiskar inte kan leva i syrelösa sjöar. Om bottenvattnet är syrelöst länge uppstår det i sjön ett inre kretslopp som löser upp näringsämnen och metaller från sedimenten.

Går att använda som tvättvatten

Terrafame släpper ut behandlat avloppsvatten i Nuasjärvi genom avtappningsröret. GTK:s mätningar i oktober visade att höstkretsloppet lyckades bra i Nuasjärvi och Rehja och att vattenmassorna blandades upp ända till bottnen. I våras blandades vattnen närmast röret inte på djupet.
Backnäs tillägger att Terrafame släpper ut vatten i enligt med sitt tillstånd.
– I bolagets miljötillståndsansökan har man uppskattat att sulfathalterna på djupet närmast röret tillfälligt kan stiga till 350 milligram per liter. Nu är halterna 100–200 milligram per liter. Med andra ord är halterna lägre. Det påverkade området är däremot större än väntat.
Sulfathalterna i Nuasjärvi hindrar inte att vattnet används som tvättvatten. Den rekommenderade gränsen är 250 milliliter per liter och halterna ligger under det.
Undervåren kommer NTM-centralen, GTK och Finlands miljöcentral att fortsätta följa med utvecklingen i sjön.
ANDRA LÄSER