Svenskan ska stärkas i Helsingfors – formulering om "onödiga språkkrav" stryks

Helsingfors stad ska stärka finsk- och svenskundervisningen för sina anställda så att personalen ska kunna betjäna bättre på bägge språken.

Marcus Rantalas (SFP) motförslag fick enhälligt stöd i stadsstyrelsen.
Språkkraven för anställda vid Helsingfors stad justeras i åtgärdsförslagen för personalens likabehandlingsplan. En formulering om "onödiga språkkrav" stryks.
– Så där kan man bara inte säga. Vem skulle bedöma vilka språkkrav som är onödiga? Vi ska i stället trygga servicen på båda språken men vara flexibla där det går, säger Marcus Rantalas (SFP) vars motförslag segrade enhälligt i stadsstyrelsen.
Språkkraven ska svara bättre mot varje uppdrag så att servicen på finska och svenska kan säkerställas där den behövs, så att staden samtidigt kan vara en attraktiv arbetsgivare för personer som talar andra språk. I vissa utpräglade serviceyrken måste man kunna betjäna på finska och svenska, men i mer tekniska yrken kan jobbet utföras också av personer som inte behärskar någotdera språket.
Staden ska bland annat förstärka språkundervisningen i finska och svenska för sina anställda.
Marcus Rantala fick hela stadsstyrelsen med sig också i en fråga om stadens likabehandlingsplan. Den har identifierat stora brister i den svenska servicen, men ändå har beredningen, enligt Rantala, inte tagit fram ett enda konkret förslag för att åtgärda bristerna.
– Jag kan inte godkänna en plan som inte åtgärdar de brister den själv identifierar. Jag är extra glad för att stadsstyrelsen enhälligt och över partigränserna, säger han.
Planen återremitteras för fortsatt beredning så att den tar fram "åtgärder som bättre svarar mot de identifierade utmaningarna inom likabehandling, i synnerhet inom den svenska servicen".

ANDRA LÄSER