Tredje spruta blir aktuell – 15 000 vaccindoser bäst före torsdag

Institutet för hälsa och välfärd, THL, uppmanar nu kommunerna att börja ge en tredje vaccindos till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. HUS börjar redan under veckoslutet ge en tredje spruta för att rädda ett vaccinparti med 15 000 doser som blir gammalt inom några dagar. – Jag vill inte anklaga någon för att ha sölat, säger chefsöverläkare Jari Petäjä vid HUS.

Stora vaccinleveranser har gjort att det finns fler vaccindoser tillgängliga än vad sjukvårdsdistrikten hinner distribuera och injicera. Institutet för hälsa och välfärd uppmanar nu kommunerna att börja ge en tredje dos coronavaccin till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
Institutet för hälsa och välfärd, THL, ger kommunerna grönt ljus för att börja ge en tredje coronavaccindos till över tolvåringar med kraftigt nedsatt immunförsvar.
"Forskning visar att två vaccindoser inte är nog för att ge ett gott skydd mot covid för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. En tredje dos ger de flesta av de här personerna ett tillräckligt skydd", säger THL:s överläkare Hanna Nohynek i ett pressutskick.
THL:s nya direktiv föregicks av att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, redan dagen innan beslutade skrida till åtgärder för att förhindra att ett vaccinparti med 15 000 doser av Modernas coronavaccin som har bäst före-datum nästa torsdag, måste kasseras.

"Vi arbetar för högtryck"

Förutom att man vid HUS omedelbart börjar vaccinera personer med nedsatt immunförsvar, försöker man vid sjukvårdsdistriktet också vaccinera så många som möjligt bland vårdpersonalen som vaccinerades under vårvintern. I praktiken handlar det om personer som sköter covidpatienter samt personal vid intensivvårdsavdelningarna.
– Vi arbetar för högtryck att få doserna snabbt distribuerade till olika enheter. Tredje vaccindoser kommer att ges redan under veckoslutet, säger chefsöverläkare Jari Petäjä, ordförande för den nyländska coronasamordningsgruppen.
Från HUS vädjar man till regeringen att snabbt ge en ny vaccinförordning som gör det möjligt att börja vaccinera fler personer med en tredje vaccindos, framför allt vårdpersonal och äldre personer som vaccinerades redan i början av året och vars vaccinskydd börjar dala.
Läs också: Flera coronautbrott på äldreboenden i Helsingfors: "Det är oroväckande"
Redan om en dryg vecka kommer nästa större vaccinparti inom HUS att gå ut, ifall den gällande vaccinförordningen inte uppdateras.
Jari Petäjä säger att en tredje dos till särskilda grupper inte på något sätt missgynnar dem som ännu inte tagit sin första och andra spruta.
– Situationen hänger ihop med att vaccintillgången är ytterst god och vi den senaste tiden har fått stora nya vaccinpartier.
Som det nu ser ut kommer en del av partiet på 15 000 doser inte att hinna ges innan bäst före datumet är passerat.
Jari Petäjä vill inte skylla svinnet på någon specifik instans.
– Jag vill inte anklaga någon för att ha sölat. Ny lagstiftning åstadkommer man inte på ett par dagar bara på grund av att vaccintillgången plötsligt förändras, säger Petäjä.

Helsingfors startar på lördag

I Helsingfors kan personer med kraftigt nedsatt immunförsvar redan från och med lördagen den 18 september få sin tredje vaccindos utan tidsbokning vid vaccineringsställena eller pop up-stationerna. Det ska ha gått två månader sedan den andra dosen.
Personer över 12 år som har rätt till en tredje spruta enligt THL:s direktiv har följande sjukdom eller tillstånd: organtransplantation, stamcellsbehandling, svårt eller medelsvårt nedsatt immunförsvar, immunsuppressiv cancerbehandling, autoimmuna sjukdomar som behandlas med immunsuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare, dialys eller svår kronisk nedsatt njurfunktion, långt framskriden eller obehandlad HIV, av läkare fastslaget annat svårt immunsuppressivt tillstånd.
För att få en tredje vaccindos ska man uppvisa intyg över att man hör till någon av de ovannämnda grupperna.

ANDRA LÄSER