Mer amerikansk gas än rysk till Europa – men LNG-boomen kritiseras i USA

Flytande fossilgas (LNG) fraktas i allt större mängder över Atlanten; i juni importerade EU mer gas från USA än från Ryssland. Europas beroende av rysk energi minskar men nya terminaler krävs för omvandling och lastning av LNG både i USA och i Europa. Längs den amerikanska gulfkusten kritiseras den ökade exporten från flera håll.

Det franska skeppet LNG Endeavour på väg mot en av exportterminalerna längs USA:s gulfkust. I juni i år importerade EU för första gången någonsin mer gas från USA än från Ryssland.
30.07.2022 10:01 UPPDATERAD 31.07.2022 07:58
EU har varit pådrivande i sanktionerna mot Ryssland efter invasionen av Ukraina, men unionen har ställts inför ett dilemma eftersom många medlemsländers energiförsörjning bygger på rysk fossilgas. Före krigsstarten var runt 40 procent av all gas som förbrukades inom EU importerad från Ryssland.
EU jobbar på att minska beroendet av rysk energi. Ryssland å sin sida har markerat sitt missnöje mot EU bland annat genom att strypa gasexporten till länder som vägrar betala i rubel, bland annat Finland. Det ryska gasflödet har under sommaren också varierat kraftigt till många länder. Orsaken är enligt Ryssland att en turbin på service sitter fast i Kanada på grund av sanktionerna – Italiens premiärminister Mario Draghi kallar ursäkten en lögn. I juli var Nord Stream 1 helt avstängd under tio dagar för underhållsarbete, och tolv länder blev helt eller delvis utan gas. Pipelinen är nu verksam men bara med 20 procent av sitt normala flöde. 
Oberäkneligheten gör att oron växer inom EU för att Ryssland helt ska stänga av gasen och utlösa en energikris i Europa i vinter. I veckan enades EU om att unionens länder i sex månader ska förbruka 15 procent mindre gas än tidigare års genomsnitt.

ANDRA LÄSER