FN:s kärnvapenförbud träder i kraft – FSD kräver att Finland skriver under

Ett internationellt FN-avtal som förbjuder kärnvapen kan träda i kraft om 90 dagar, sedan 50 länder ratificerat det.

Nordkorea visade upp sina robotar vid en parad tidigare i oktober.
Land nummer 50 blev Honduras, och FN:s generalsekreterare António Guterres kallar avtalet för "kulmineringen av en världsomfattande rörelse som riktar uppmärksamhet mot de katastrofala humanitära konsekvenserna av allt användande av kärnvapen", och fortsätter:
"Det representerar ett meningsfullt åtagande mot total eliminering av kärnvapen, som fortfarande är FN:s högsta nedrustningsprioritet."
Kärnvapennationerna har inte skrivit under avtalet, men trots det hoppas aktivister att det ska ha mer än en symbolisk betydelse, och att det på sikt ska ha en avtrappande effekt.
"En seger för mänskligheten, och ett löfte om en säkrare framtid", säger Peter Maurer, ordförande för Internationella Rödakorskommittén.
Många länder skrev under avtalet i augusti, då 75-årsdagen av bomberna över Hiroshima och Nagasaki uppmärksammades. Däribland kan nämnas Nigeria, Malaysia, Irland och Malta.
Bland de länder som tidigare har skrivit under finns bland annat Sydafrika, Vietnam, Thailand och Nya Zeeland.
Avtalet antogs av FN:s generalförsamling i juli 2017 sedan 122 länder sagt ja. 84 stater har sedan dess undertecknat det, men alla har inte ratificerat texten.

Finlands svenska socialdemokrater kräver finsk underskrift

Kärnvapenförbudet togs till diskussion på Finlands svenska social demokraters (FSD) kongress under helgen.
FSD kräver att Finland undertecknar och ratificerar konventionen.
"FSD anser att kärnvapnen tillsammans med klimatuppvärmningen utgör det största hotet mot mänsklighetens överlevnad. Finland hör till de länder som är direkt hotade vid en kärnvapenkonflikt", skriver FSD i ett uttalande som godkändes på söndagen.

ANDRA LÄSER