Barnombudsmannen ryter till om vaccinationsgraden

Barnombudsman Tuomas Kurttila kräver att staten ingriper omedelbart för att höja vaccinationsgraden i landet.

Institutet för hälsa och välfärd THL meddelade på torsdagen att ett barn i förskoleåldern i Larsmo har insjuknat i mässling.
Tuomas Kurttila påtalar situationen med det uppdagade fallet av mässling i Larsmo i Österbotten.
– Vi har den här veckan fått en påminnelse om vad det betyder i praktiken då vaccinationsgraden försvagas. Bland annat vaccinationsgraden för MPR-vaccinet mot mässling har sjunkit under den kritiska gränsen på 95 procent i hela landet, säger Kurttila i ett pressmeddelande.
Barnombudsmannen ser allvarligt på situationen och de epidemiologiska riskerna.
– Jag har bett Social- och hälsovårdsministeriet utreda vilka kommuner som utgör de största riskerna och att staten ska vidta effektiverade åtgärder för att stärka vaccinationsgraden. I praktiken innebär det här att barnens föräldrar får rådgivning och information och att vaccinationer kan göras i hemmen, säger Kurttila.
Barnombudsmannen har också föreslagit att Social- och hälsovårdsministeriet utreder de ovaccinerade barnens möjligheter att delta i småbarnspedagogiken och skolverksamheten på grund av smittorisken.
– Barn är ovaccinerade av ideologiska skäl. Vi måste fråga oss själva ifall de här ideologiska skälen gynnar barnen. Jag anser att så inte är fallet, säger Kurttila.

ANDRA LÄSER