Homo Economicus har makten

I snart två års tid har jag medverkat i projektet Tasa-arvovaje vars mål är att lyfta fram jämställdhetstänkande i offentliga debatter om ekonomi. Projektet bedriver inte ny forskning men vill med finansiering från Konestiftelsen få flera forskare – också kvinnor – att delta i debatter som domineras av yrkesekonomister. Det har väl lyckats sisådär.

Mycket positivt har hänt. Forskare från olika discipliner har skrivit ett femtiotal blogginlägg om arbetsmarknadspolitik, löneskillnader, konkurrenskraftsavtal, social- och hälsovårdsreformen, bolagisering av offentliga tjänster, vårdföretagande och basinkomst. Vi har granskat regeringsprogram, jämställdhetsprogram och budgetar. Såväl Finansministeriet som politiker har visat intresse för könskonsekvensanalys och genusmedveten budgetering som politiska verktyg.
Många journalister jobbar i dag målmedvetet för att bredda sakkunnigskaran även på området ekonomi.
Men så händer det saker som lanseringen av THL:s undersökning om familjeledigheter och mammors position på arbetsmarknaden (12.9). Institutet för hälsa och välfärd kablade ut ett pressmeddelande med budskap: ”Om målet med familjeledighetsreformen är att främja jämställdhet mellan könen, uppnås detta mål bäst genom att förlänga pappaledigheten.”
”Besynnerlig”, ”absurd” och ”barnslig”, löd Samlingspartiets riksdagsledamot Juhana Vartiainens dom (Iltalehti.fi 13.9). Han betecknade rapporten som ”nollforskning” och ”utan informationsvärde”.
Aktiv i debatten var också forskningsdirektören Tuomas Kosonen vid Löntagarnas forskningsinstitut som i sin studie påvisat sambandet mellan höjda kommuntillägg för hemvårdsstöd och kvinnors lägre sysselsättningsgrad. Hans kritik riktade sig mot THL:s survey-metodik som kan beskriva nuläget men inte effekter av politikändringar.
Personligen är jag ingen vän av hemvårdsstödet men förbluffas av de ekonomiska experternas smala syn på politikrelevant forskning. För dem duger enbart forskning med deras frågeställningar och metoder.
Att THL-forskarna lyfte fram vikten av pappaledigheterna som jämställdhetsåtgärd avfärdas utan diskussion eftersom det skulle innebära kostnader. ”Som ekonom stödjer jag budgetneutrala lösningar”, konstaterade Kosonen på Twitter – och verkade inte notera punkten där forskaren förvandlades till politiker.
Det känns som ett nederlag för vårt projekt, men sanningen är att ekonomiska experter och övriga samhällsvetare ofta talar helt förbi varandra, och Twitter-debatter är det främsta beviset på detta.
I Twitters trånga elitkammare uppmanas en statsvetare som kritiserar ekonomiska teoriers människosyn att bekanta sig med grundkurslitteratur – inom nationalekonomi så klart.
Frågeställningen avfärdas som absurd och tolkningar som desinformation. En samhällsvetare förankrad i internationell forskning utmålas som icke-kompetent av en enstämmig skara ekonomiska experter.
Det är en mycket effektiv strategi att tysta ner, behålla rummet för sig själv och inte minst att flagga för Homo Economicus.
ANDRA LÄSER