Yrkeshögskolan Arcada säger upp och permitterar – behöver spara en miljon årligen

Arcada har täckt de senaste årens underskott med avkastning från goda finansiella tillgångar på 19 miljoner euro. Stiftelsen bakom högskolan stöder med justerade hyror.

Omkring 2 700 studerande får utbildning vid Arcada i Helsingfors inom fem olika huvudlinjer.
Yrkeshögskolan Arcada, som har omkring 2 700 studerande inleder samarbetsförhandlingar. Förhandlingarna omfattar hela personalen, men högskolan beräknar att högst nio personer till sist berörs av uppsägningar eller permitteringar.
I ett pressmeddelande skriver högskolan att man försöker undvika att lärarkrafterna drabbas av nedskärningar.

Inte vuxit som de andra

– Arcada har inte lyckats växa i samma takt som de övriga yrkeshögskolorna på de mätare som ingår i högskolornas finansieringsmodell. Nu behöver vi spara omkring en miljon euro per år, säger rektor Mona Forsskåhl.
Statsfinansieringen till högskolarna är ett nollsummespel mellan dem, och även om Arcadas utveckling varit positiv på en del områden väger de inte upp helheten.
– VI behöver en mera ändamålsenlig organisationsmodell. Vi behöver se om vi kan bilda större enheter, nå flera synergier och ha lärare som arbetar på ett annat sätt, mera i team, säger Mona Forsskåhl.
Ingen av de fem utbildningsinriktningarna vid högskolan kommer däremot att ruckas på av organisationsförändringarna. Skolan utbildar inom ekonomi, teknik, idrott, kultur och media samt social- och hälsovård.

Placeringar och stiftelsen i ryggen

Under de två senaste åren har Arcada gjort en rörelseförlust på mellan 600 000 och en miljon euro per år. Arcada har finansiella tillgångar i placeringsfonder på närmare 19 miljoner euro med god avkastning, vilket under år 2020 minskade förlusterna.
– Men det var också utvecklingsprojekt som vi hade startat redan tidigare, bland annat som stöd för lärare och studerande inom hybrid- och distansundervisning. Det hade börjat redan innan pandemin, säger Mona Forsskåhl.
Stiftelsen Arcada som äger högskolans alla fastigheter kommer också att stödja högskolan med permanent sänkta hyror, säger hon.
Trots pandemin nådde Arcada under fjolåret alla tiders rekord i utexaminerade studerande. Över 500 studerande fick sina betyg trots den pågående pandemin.
Uppdaterat kl. 18.20 med kommentar av rektor Mona Forsskåhl.

ANDRA LÄSER