Engelskan stöder svenskan i Finland!

Engelskan skyddar minoritetsspråket genom att vara ett neutralt kontaktspråk. Engelskan skyddar svenskan.

Det är bra att svenska språknämnden går ut i debatt. Men att det sker efter finska språknämndens betänkligheter mot engelskan leder inte rätt. Svenskan och finskan är i helt olika ställning i Finland. Svenskan är ett minoritetsspråk på under 5 procent och ett språk som alltmer tappar mark till finskan: sjukhusområden, tingsrätter, Yle Fem, för att inte tala om språket och attityderna på stan.
Engelskan utmålas onyanserat som det stora hotet. Svenska språknämnden anser likt den finska att vi inte har råd med engelska som ett slags andra språk offentligt. Egentligen, varför inte?
Nationellt starka språk som svenskan i Sverige och finskan i Finland känner sig hotade av en engelska som objuden går över alla gränser. I Sverige bildades 2005 nätverket Språkförsvaret för att synliggöra det engelska hotet. Nu är det finska Finland i samma situation. Men ett minoritetsspråk har sin största utmaning inom landets gränser. Tvärtom kan engelskan bli dess räddning. Engelskan skyddar minoritetsspråket genom att vara ett neutralt kontaktspråk. Engelskan skyddar svenskan.
Engelskan är nära svenskan. I skolorna får de svenska eleverna klara sig på mindre engelska än de finska eleverna och i stället lära sig mera finska. Engelskan blir ändå inget problem senare i livet, vilket ursäktar satsningen på finska. Engelskan har blivit ett kontaktspråk som fungerar överallt. Engelska i Finland öppnar upp för folk utifrån medan finska som kontaktspråk blir ett nationellt slutet rum.
Det är utmärkt att en ny språkstrategi utarbetas men det finns mer än nog av till intet förpliktande fraser om tvåspråkighetens välsignelser allt medan svenskan minskar bland vanligt folk. Språkpolitiska texter såsom Martti Ahtisaaris handlingsprogram 2010 och statsrådets nationalspråksstrategi 2012 har ett symboliskt politiskt värde. De jämställer finskan och svenskan i vackra ordalag men beaktar inte den tvåspråkiga verkligheten: Svenskar talar finska och finnar talar finska! Engelskan ersätter en orättvis tvåspråkighet med en internationell flerspråkighet.

Leif Höckerstedt

Ekenäs

ANDRA LÄSER