Analys: Segling är en dyr sport som är otillgänglig för de flesta – så varför ska segling få mera stöd av Olympiska kommittén?

Toppidrottsenhetens ensidiga fokusering på OS-medaljer går stick i stäv med Olympiska kommitténs egna värderingar.

Sinem Kurtbay och Akseli Keskinen hör till Finlands medaljkandidater i OS i Paris 2024. I Tokyo 2020 tog de trettonde plats.
Marcus Lindqvistmarcus.lindqvist@hbl.fi
07.12.2022 21:14 UPPDATERAD 08.12.2022 10:04
En internationellt framgångsrik idrottsnation, där allt fler rör på sig mera. Det är Finlands Olympiska kommittés uttalade vision. 
Båda målsättningarna har visat sig vara svåra att uppnå. Olympiska kommittén har redan flyttat målstolparna, genom att inkludera motorsport och professionell lagsport i sin definition av internationell elitidrott. 
Under det senaste årtiondet har Finland fördubblat den offentliga finansieringen av elitidrott, till ungefär samma nivå som Sverige och Danmark. År 2020 använde Finland 29 miljoner euro för att finansiera toppidrott. 

ANDRA LÄSER