Prioritera unga vid vaccinering mot coronaviruset

Jag som fullt frisk vuxen kan vänta med mitt vaccin för ungas välmåendes skull.

I nuläget har Institutet för hälsa och välfärd THL utifrån statsrådets förordning om covid-19-vaccinationer en strikt medicinsk grund för vilka riskgrupper som prioriteras vid vaccination. Det är bra och så ska det vara i fortsättningen. Men det finns ändå en grupp som skulle kunna prioriteras innan vi fullt friska i vuxen ålder står på tur: de unga. Den grupp som varit mest missnöjda med livssituationen är de facto personer i åldrarna 15–25.
I olika medier har den senaste tiden rapporterats att det förekommer en dalande studiemotivation hos den här gruppen samtidigt som den psykiska ohälsan befaras bli allt sämre. Många har även förlorat ett helt år av en relativt kort tid som i normala fall präglas av umgänge med jämnåriga, början på sin idrottskarriär och begynnande studier efter grundskolan eller efter studier på andra stadiet. Vi löper även stor risk att många inte hittar tillbaka till sina hobbyer och gruppaktiviteter när pandemin börjar vara över, samt att vi riskerar få skapa en till generation som generellt lider av sämre välmående likt den som uppstod i efterdyningarna av 1990-talets ekonomiska kris.
När riskgrupperna och personal inom hälso- och sjukvården fått sitt vaccin bör unga i åldrarna 16–25 stå näst på tur (15-åringar vaccineras inte enligt gällande praxis), samtidigt som man lokalt arbetar för att öppna sådan kommunal service som är viktig för personer i åldersgruppen som till exempel offentliga idrottslokaler.
Jag som fullt frisk vuxen kan vänta med mitt vaccin för ungas välmåendes skull och att de ska hinna få andra minnen av sin ungdomstid än social distansering och restriktioner.

Markus Söderman,

Esbo

ANDRA LÄSER