Rättelse: Felaktig rubrik i artikel om biträdande riksåklagaren Jukka Rappe

Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
07.03.2023 10:20
HBL 3.3. En artikel om att biträdande riksåklagaren Jukka Rappe väcker åtal mot en tidigare underrättelsechef publicerades med felaktig rubrik. Enligt rubriken skulle den tidigare underrättelsechefen ha åtalats för att ha läckt material. Det stämmer inte, utan enligt åtalet ska personen ha hanterat och förvarat säkerhetsklassat material i strid med lagen.

ANDRA LÄSER