Vad får vi med oss då vi tvingas fly?

Mischka och Kotick var två flyktingar som lämnade Kiev år 1917, i skuggan av ett annat krig. I dag sitter de i Anna Lena Bengelsdorffs kök.

Björnen Mischka och hunden Kotick flydde till Finland från Ukraina för 105 år sedan.
13.03.2022 06:00
Människor tvingas på flykt. Vad måste de lämna? Vad får de med sig?
För några år sedan bad jag konstnären Niclas Warius skapa en tavla åt mig kring temat flyktingskap. Hans konst lyfter fram föremålens själfullhet, deras skönhet och förgängelse. Tavlan blev färdig i oktober 2021, och av ett sammanträffande handlar den om att lämna Ukraina och Kiev.
Om flyktingens situation, om tvånget att fatta ett snabbt, men livsavgörande beslut. Om att samla ihop så mycket man har möjlighet att släpa med sig av det man inte kan, eller inte tror sig kunna, vara utan. Om att ge sig i väg utan att veta var man hamnar, vem man kommer att möta och bemötas av.

ANDRA LÄSER