Sex av 38 dödsskjutningar uppklarade i Malmö

Av de 38 dödsskjutningar i gängmiljö som har inträffat i Malmö under de senaste åtta åren har bara sex stycken – 16 procent – klarats upp, skriver Aftonbladet.

Endast 16 procent av dödsskjutningarna i gängmiljö i Malmö har klarats upp.
Det är en lägre siffra än i exempelvis Stockholm, där 20 procent av 61 gängmord under samma period klarades upp. I Göteborg inträffade 29 gängmord under åttaårsperioden, och 24 procent av de fallen klarades upp, skriver tidningen.
– Vi vet inte varför det ser ut så här. Det kan vara allt från problembild till metoder, och vi behöver titta djupare på det. Det vi kan se när det gäller Malmö är att i stort sett alla skjutningar och handgranatsattacker är knutna till öppna drogscener på ett helt annat sätt, säger Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie och expert på grov organiserad brottslighet, till Aftonbladet.
ANDRA LÄSER