Engelskan viktig om du studerar på svenska i Helsingfors

Vid många av högskolorna i huvudstadsregionen kan man studera på svenska. Genomgående är att man inte helt och hållet kan isolera sig från andra språk. Bland annat är engelskan ett viktigt inslag i många av utbildningarna.

Vad som väntar när studierna är klara är ännu oklart. Bruun har jobbat nio år på samma företag, men hon vet inte hur framtiden ser ut. – Nu måste man på riktigt tänka framåt och fundera vad man vill göra om tio år, vilket är ganska konstigt.
Dann Petterssondann.pettersson@hbl.fi
20.01.2023 05:00 UPPDATERAD 20.01.2023 07:13
Nicole Bruun, 27, studerar vid Arcada och är aktiv inom studentkåren ASK. Hon tar emot HBL i kårens hus som ligger ett stenkast från skolan. Inne i byggnaden är det fullt av liv och man hör ett trevligt tjatter från olika rum. Vi sätter oss i ett kontor på andra våningen som känns 100 procent studentkår.
– Jag har studerat i Helsingfors sedan jag började gymnasiet och nu bor jag även här. Jag studerar företagsekonomi med ekonomistyrning och service developement som huvudämnen – jag är på mitt fjärde år och borde så småningom bli färdig.
Att studera på Arcada betyder inte att man helt och hållet är i en svenskspråkig bubbla. Kunskaper i engelska är helt enkelt ett måste, i alla fall om man studerar företagsekonomi, säger Bruun.
Nicole Bruun säger att hon lärde sig finska ganska sent vilket betydde att det inte passade som studiespråk för henne. – Jag upplever inte att min finska är så stark att jag skulle få ut lika mycket av studierna, säger hon.

Var svenskan viktig när du valde studieprogram?

– Nja, jag tänkte faktiskt även söka till den internationella linjen. Men slutligen ville jag kanske hellre studera på svenska, vilket känns lite mera bekvämt. Grundkurserna och till exempel akademiskt skrivande, går på svenska – alla specialiseringskurser går på engelska. Det betyder att i praktiken studerar vi mest på engelska.
Bruun räknar med att ungefär hälften av hennes studiekamrater kommer från huvudstadsregionen och resten från olika håll i landet. Hur viktig svenskan är för dem varierar, säger hon.
– Många är från Österbotten, andra från Åbo, Åland och Sverige. Det finns de som tycker att svenskan är extra viktig. Jag vet att vissa kurser har kritiserats för att de inte gått på svenska. Är man på svenska linjen får man alltid skriva svaren på svenska, men vissa begrepp på engelska kan vara svåra att översätta, vilket kan leda till missförstånd.
– Det bästa med att studera i Helsingfors är gemenskapen, allt är så nära och allting finns här.

Andra skolor

Utöver Arcada kan man även studera ekonomi på Hanken, som erbjuder studieprogram med svenska som huvudsakligt undervisningsspråk. Även vid Hanken är engelskan viktig och en central del av undervisningen.
Helsingfors universitet erbjuder en rad studiehelheter på svenska, däribland juridik och medicin. Utöver det är svenska huvudsakligt undervisningsspråk på Svenska social- och kommunalhögskolan, men språket är inte begränsat till de tre enheterna. På universitetets webbsidor kan man hitta en komplett lista över alla svenskspråkiga studieprogram på universitetet.
– Studieprogrammen är inte nödvändigtvis helt på det egna modersmålet. Till medicinska fakulteten har vi en kvot, men vi kan inte lova att utbildningen är 100 procent på svenska. I praktiken kommer det att förekomma undervisning på finska och engelska, säger Harriet Lindeberg-Saapunki, chef för svenska ärenden på Helsingfors universitet.

Gemensam ansökan till högskolor

Du kan söka till sex utbildningar åt gången och ansökan omfattar både yrkeshögskolor och universitet. Det ordnas tre ansökningstillfällen per år, två på våren och ett på hösten. Nästa tillfälle är 21.2–21.3.2023.
Efter att du lämnat in ansökan får du en elektronisk bekräftelse och möjligt antagningsresultat syns i webbtjänsten Min Studieinfo.
Mer information på Studieinfos hemsida.
Konstuniversitetet erbjuder tre program på svenska: kyrkomusik (Sibelius-Akademin), musikpedagogik (Sibelius-Akademin) och skådespelarkonst (Teaterhögskolan).
Aalto-universitetet erbjuder inte hela studieprogram på svenska, men delar av examina kan avläggas på svenska. Enligt universitetet har man ett tiotal lärare som undervisar på svenska och undervisningen på svenska är främst på kandidatstadiet.

Tentamen enligt universitetslagen

Om du avlägger studier som går på finska finns möjligheten att få tentamensfrågor och skriva svaren på svenska. Det gäller studier vid Helsingfors universitet och Konstuniversitetet samt med vissa förbehåll på Aalto-universitetet.
Det är universitetslagen som möjliggör arrangemanget och det gäller inlämningsuppgifter och tentamina, säger Harriet Lindeberg-Saapunki.
– Våra studerande har rätt att skriva tentamina på sitt modersmål och det är på fakulteternas ansvar att se till att de får det.
Av praktiska skäl måste man meddela tentatorn i god tid.
– När man anmäler sig ska man meddela prestationsspråk och vill man ha översatta tentamensfrågor så ska man be om det i god tid – så att de hinner översättas.
Essäer och andra typer av prestationer får man även lämna in på sitt modersmål, säger Lindeberg-Saapunki.
Helsingfors universitet håller som bäst på med en utredning om svenska som studiespråk.
– Vi får snart statistiken över hur det har utvecklats. Jag skulle tro att situationen för svenskan på universitetet är ungefär densamma som tidigare, men det är bara baserat på magkänsla, snart får vi statistik.

ANDRA LÄSER