Ett svar utan ursäkter?

Hur tänker man agera när det gäller Malms flygplats och Guggenheim-museet?

SFP:s gruppordförande i stadsfullmäktige Björn Månsson och styrelseledamoten Marcus Rantala (SFP) var kritiska till Kronbergsfjärdens broar och hade många ändringsförslag. Dock röstade sedan SFP mangrant för att de byggs för upp till 500 miljoner euro. Varför denna kappvändning?
Hur tänker man agera när det gäller Malms flygplats och Guggenheim-museet? Tänker partiet i fortsättningen försvara Malm och motsätta sig museet med billiga politiska poäng och sedan ändå rösta annorlunda? Malm är redan internationellt skyddat och Guggenheim kunde placeras på Tallbacken intill operan, som en fortsättning på det kulturella stråket från Kiasma.
Folk på gatan undrar, frågar och vill ha svar på dessa och många andra frågor. Kan vi vänta oss ett, utan ursäkter och oklara bortförklaringar?

Fred Koroleff

Helsingfors

ANDRA LÄSER