Kriget förs nu om makten över territorierna

24.03.2022 14:14
Slutet på historien var slutsatsen i en bok från 1992 av Francis Fukuyama som konstaterade att kapitalismen och den västerländska liberala demokratin hade vunnit den ideologiska kampen. Samtidigt betraktade amerikanen Samuel P. Huntington i sin bok The Clash of Civilizations västvärlden som en civilisation på tillbakagång som betraktar mänskliga rättigheter och jämlikhet, demokrati och frihet, individualism och konkurrens som sina dygder, och som har skiljt kyrkan från världslig makt.
Nu när kriget och krisen rasar i Centraleuropa mellan två stormaktsblock är jag djupt besviken över insikten att spänningen mellan civilisationer har övergått till ett öppet krig. Marschen österut, som anses vara historisk av väst, har kommit till ett slut efter att Ryssland startat ett utrotningskrig i Ukraina och talar om att återställa det gamla ryska imperiet. Enligt Putin var det största nederlaget i geopolitiken, efter andra världskriget, det sovjetiska imperiets kollaps.
Många tror att dessa aktuella händelser i Europa kommer att återställa järnridån mellan väst och öst, med dess säkerhetszoner, som Ukrainas öde är nära kopplat till. Kriget förs nu om makten över territorierna, men bakom allt ligger Putins önskan att höja Ryssland till ett imperium som domineras av slavismen och den österländska kristendomen. Historien upprepar sig inte, och den våldsamma förändringen av seder och värderingar som ärvts av gångna kulturer har aldrig lyckats.
När jag har försökt tala och skriva för en pluralistisk och mer tolerant värld utifrån min akademiska militära och civila utbildning, har jag grundat det kanske naiva antagandet att ökad medvetenhet och förståelse skulle göra världen bättre. Ett land som Finland är en pionjär inom alla civilisationsmått när det försöker utveckla internationalitet och fred.
Finlands position är bra och säker tack vare de rätta lösningarna och den väg som beslutsfattarna anvisat. Det tråkiga är att spänningen och den orimliga kommunikationen i världen ökar människors osäkerhet och betonar vikten av förberedelser för kris i vardagen. Kommer krig, frågar många och packar ryggsäckarna, åtminstone mentalt, för den militära säkerhetens skull. Säkerhetspolitiska krav ökar nationens behov av att vara vaken och förtroendet för varandra och statens kloka beslut behövs särskilt nu.

Lars-Olof Fredriksson,

major, magister i samhällsvetenskap, Äänekoski

ANDRA LÄSER