I huvudet på en bilist

Skaffar man bil för att tillfredsställa sitt självhävdelsebehov eller för att kunna ta sig från A till B?

Det finns väl knappast något mänskligt beteende som har gett upphov till så många mer eller mindre seriösa socialpsykologiska betraktelser som bilismen. Vi har säkert alla någon gång upplevt hur en annars vänlig och balanserad person förvandlas till något av en rasande demon när han eller hon sätter sig bakom ratten. En beskedlig Dr. Jekyll blir till en Mr. Hyde som i värsta fall utsätter sina medtrafikanter för livsfara.

ANDRA LÄSER