Kommundirektör Rurik Ahlberg föreslår att fusionen mellan Vasa och Korsholm avblåses – "Finns inte förutsättningar för samgång"

Kommunstyrelsen i Korsholm håller möte på måndag. Kommundirektör Rurik Ahlberg föreslår i föredragningslistan att man avbryter fusionsplanerna mellan Vasa och Korsholm.

I söndagens folkomröstning röstade 61,3 procent av korsholmarna mot en fusion med Vasa.
I föredragningslistan konstaterar kommundirektör Rurik Ahlberg att det inte finns förutsättningar att gå vidare med fusionsplanerna mellan Vasa och Korsholm.
I söndagens folkomröstning röstade 61,3 procent av korsholmarna mot en fusion med Vasa.
Ahlberg konstaterar också att det finns väsentliga brister i fusionsavtalet och att vårdreformens fall innebär att social- och hälsovårdens ställning i den nya kommunen inte har behandlats tillräckligt i avtalsförslaget.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet under sitt möte på måndag. Den andra april ska fullmäktige behandla frågan.
ANDRA LÄSER