JO: Inte rätt att engelskan jämställs med svenskan i kollektivtrafiken

Svenskan i typsnitt och textstorlek behandlas på samma sätt som främmande språk. Det är fel, skriver Justitieombudsmannen i ett färskt beslut.

Svenskan i kollektivtrafiken, till exempel vid biljettköp, får inte hamna i samma kategori som engelskan, enligt Justitieombudsmannen.
Tim Johansson
11.11.2021 09:04 UPPDATERAD 11.11.2021 11:15
Två klagomål lämnades in i fjol och i år till Justitieombudsmannen om svenskan i Helsingforsregionens trafik HRT. HRT har hand om kollektivtrafiken i huvudstadsregionen.
Enligt klagomålen är den svenska texten skriven med mindre typsnitt och tunnare stil än den finska, i kortläsare och i andra delar av HRT:s information. Det strider enligt klagomålen mot principen om likvärdig behandling av nationalspråken.
Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinen har nu fattat ett beslut i ärendet.
JO anser att HRT inte bryter mot lagen då typsnittet för svenska är mindre. Inte heller skillnaderna i fetningen av texten är direkt lagstridiga.
Däremot fäster JO uppmärksamhet vid att svenskan och engelskan behandlas på likadant vis.
Enligt JO handlar en likvärdig behandling av nationalspråken inte bara om storleken på typsnittet eller om att texten är skriven med fet stil eller inte. Viktigt är också hur nationalspråken behandlas i förhållande till främmande språk.
"Nationalspråken behandlas inte likvärdigt när den svenskspråkiga texten – till skillnad från den finska – stilmässigt kopplas samman med text på främmande språk", skriver JO i sitt beslut.
JO vill att Helsingforsregionens trafik senast den 31 december meddelar om åtgärder som myndighetens beslut föranleder.
Svenska Yle var först med nyheten om klagomålen och JO:s beslut.
– Vi är medvetna om att svenskan är ett nationalspråk och försöker hela tiden förbättra informationen på svenska. Men engelska behövs också för dem som inte kan finska eller svenska, säger Sari Kotikangas, kommunikationschef på HRT, till Svenska Yle.

ANDRA LÄSER