”Patetiskt” och ”skrämmande” – SDP och SFP dömer ut Sannfinländarnas hugg mot svenskan

Sannfinländarnas nya språkprogram vill kringskära svenskan i Finland, bland annat genom att slopa svenska som obligatoriskt skolämne. Ingen chans att det blir så, säger de finlandssvenska socialdemokraterna – om SDP blir största parti.

Dimitri Qvintus, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater, kallar Sannfinländarnas program för ”en direkt attack riktad mot alla finländare som har svenska som modersmål”. Också Anna-Maja Henriksson ryter till.
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
26.09.2022 19:21 UPPDATERAD 26.09.2022 20:48
Dimitri Qvintus, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater, skräder inte orden när han kommenterar Sannfinländarnas språkprogram som publicerades på måndagen.
”Det finns stora ekonomiska utmaningar, Ryssland mördar människor i Ukraina och hotar med kärnvapen, det är energikris i Europa. Situationen är väldigt allvarlig och människor är oroade, men är de här frågorna sådana som Sannfinländarna vill ge svar och lösningar på? Nej, de vill försämra svenskans ställning. Det är rent patetiskt”, skriver Qvintus i ett pressmeddelande.
I Sannfinländarnas program ingår bland annat slopad obligatorisk svenskundervisning i de finska skolorna. Partiet vill också luckra upp kraven på svenskkunskaper i bland annat vården.
Med drygt sex månader till riksdagsvalet i april ger Dimitri Qvintus ett vallöfte för SDP:s del. Om partiet blir störst efter valet ”sätter det stopp för Sannfinländarnas försök att försämra svenskans ställning i Finland”.
Anna-Maja Henriksson.
Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kallar Sannfinländarnas program för ”mycket obehagligt, ja rent av skrämmande”. Henriksson säger att Sannfinländarnas åtgärder på sikt skulle leda till att Finland blir enspråkigt finskt. ”Programmet vittnar om en oerhört snäv syn på det land vi byggt tillsammans, sida vid sida”, skriver Henriksson i ett pressmeddelande.
Enligt Henrik Wickström, vice ordförande för Svenska folkpartiet, kan Sannfinländarnas program tolkas som ”ett angrepp mot landets tvåspråkighet”. Med tanke på det tätare samarbetet med Sverige och övriga nordiska länder är det viktigt att värna om Finlands tvåspråkighet, skriver Wickström i sin blogg.
Han ifrågasätter också Sannfinländarnas krav på att slopa krav på svenskkunskaper i finskspråkiga välfärdsområden: ”Med de målsättningar som partiet har kan vi glömma all service på svenska i det här landet.”

ANDRA LÄSER