I finska Borgnäs sjungs luciasången på svenska

Redan i början av december ljuder luciasången genom korridorerna i den sammanhållna grundskolan i helfinska Borgnäs. Musiklärare Minna Vihko har lärt årets lucia Elsa de svenska orden till första versen.

Musiklärare Minna Vihko älskar luciatraditionen och sprider den vidare bland sina elever i Pornaisten yhtenäiskoulu, som har nästan 600 elever. I år är det eleverna i årskurs 2–5 som får arrangera luciatåget. Elsa Kainulainen har i år huvudrollen.
Petra Miettinen
12.12.2018 19:30 UPPDATERAD 13.12.2018 10:43
I finskspråkiga skolor börjar eleverna numera läsa svenska i årskurs 6, då den nya läroplanen tidigarelade starten med ett år. Det betyder ändå att ingen av de drygt 60 eleverna i årets luciakör vid Pornaisten yhtenäiskoulu ännu har läst svenska, för de går i klasserna 2–5. Men lucia Elsa Kainulainen kommer trots det att sjunga den första versen av luciasången på svenska inför en fullsatt festsal då det drar ihop sig till skolans julfest.

ANDRA LÄSER