Copyright Agent jagar upphovsrättsliga synder

Det danska teknikföretaget Copyright Agent har utvecklat en intressant teknik för att spåra upphovsrättsliga synder. I bruset i en bild smyger företaget in ett mönster som fungerar som en streckkod. På det viset kan de spåra om en bild är olovligt använd.

Mem eller inte? Den här bilden på den garvade politikern Paavo Väyrynen (C) spreds ett tag som ett mem, men det är Lehtikuva som äger rättigheterna till bilden. Det har fått Copyright Agent att kräva ersättning för olovlig användning.
Bildstölder är ett utbrett problem på webben. Det är oerhört svårt för fotografer att få en helhetsbild över var och hur deras bilder och verk används. Dessutom är det tids­ödande att jaga och kräva ersättning för upphovsrättsintrång.

ANDRA LÄSER