Tiotals vietnamesiska växthusarbetare offer i omfattande ockerhärva i Närpes

Tiotals vietnameser tros ha fallit offer för grovt ocker i en större brottshärva där både ett lokalt vietnamesiskt par och två lokala växthusföretagare finns bland de misstänkta. Bara fyra offer har än så länge vågat prata med polisen.

Utnyttjad arbetskraft. Växthusbusinessen expanderar kraftigt i Närpes, men den nu aktuella härvan tyder på att det delvis sker på utsatta människors bekostnad.

Innehållet i den aktuella härvan är fortfarande under utredning, men enligt HBL:s uppgifter handlar det om en systematisk och långvarig import av vietnamesisk arbetskraft bland annat till vissa stora växthus i Närpes. En lokal förmedlare i Vietnam ska ha tagit mellan 10 000 och 20 000 euro per person för att fixa sina landsmän till Finland.

Väl framme har de fått hjälp med att ordna nödvändiga tillstånd, och därefter har de i princip omedelbart satts i arbete.

Bland dem som anlänt finns ensamma, par och barnfamiljer.

De misstänkta centrala personer i arrangemangen är ett lokalt vietnamesiskt företagarpar, som begärdes häktade i fredags.

Arbetsvillkoren och alla detaljer är inte klargjorda, men polisen misstänker att vietnameserna hamnat i ockerliknande förhållanden då de anlänt. Det är ett brott som är besläktat med människohandel och det är fortfarande inte uteslutet att brottsrubriceringen ändras då fallet når åklagaren.

– Vi har i dagsläget fyra offer som gått med på att prata med polisen. Vi har misstankar om att det handlat om så många som tiotals personer under några års tid, men än så länge har ingen av dem velat säga något, säger kriminalkommissarie Pekka Hätönen, som leder människohandelsgruppen vid Helsingfors polisinrättning.

Den del av härvan som gäller grovt ocker sköts av Hätönens grupp.

Parallellt med det utreder polisen i Österbotten de två lokala växthusföretagarna med andra brottsbeteckningar. HBL erfar att en av dem är en betydande aktör i regionen och att flera av de arbetare som har hämtats till Finland under otillbörliga förhållanden huvudsakligen ska ha jobbat i hans växthus. Växthusföretagarna är veterligen i det här skedet inte misstänkta för ocker, utan utreds för ekonomiska oegentligheter,

Enligt lokala källor har de nyanlända arbetarna med företagarens hjälp inhysts i olika former av boenden i Närpes – flera av dem trånga, isolerade och oändamålsenliga. De har inte känt till hur det finländska systemet fungerar, inte kunnat språket och inte kunnat ifrågasätta sina omänskliga arbetsvillkor.

Rykten om prostitution

Utmaningen i utredningen är att det vietnamesiska samfundet på orten anses vara väldigt slutet och av den orsaken är det svårt att få någon att prata. Arbetarna har varit beroende av dem som kan deras språk. Men en del av den lokala hjälp fått har varit på gränsen till brottslig, eftersom de så kallade hjälparna har haft starka kopplingar till det företagarpar som är huvudmisstänkta.

Det nu häktade parets affärsverksamhet är etablerad och allmänt känd på orten.

Men det har redan länge cirkulerat rykten om att de vid sidan av sin vanliga affärsverksamhet också sysslat med ljusskygg business. Det gäller inte endast den nu aktuella härvan med importerad arbetskraft, utan det har ryktats också om cannabisförsäljning och prostitution.

Polisen känner till de här ryktena, men man har inte lyckats uppbåda trovärdiga vittnen som kunnat verifiera uppgifterna.

Åklagaren ska väcka åtal i fallet med grovt ocker om ungefär två månader. Det verkar osannolikt att polisen innan dess lyckas reda ut den verksamhet som har förgreningar till Vietnam, men man vet att den kan kopplas till den kvinna som begärdes häktad i fredags.

Tillägg kl. 20.14: Preciserat om utredningarna kring växthusföretagarna.

ANDRA LÄSER