Eurokrisen hade pyrt i det finansiella systemet

I tröttsamt hög grad refererar Olli Rehn alla möten han suttit på och vem som deltagit i dem. Styrkan i den omständliga framställningen är att den är ett dokument som inte ger en alltför stark smak av rättfärdigande i efterhand.

I början av euroområdets statsskuld- och bankkris gjorde sig ekonomikommissionären Olli Rehn känd för sina ständigt upprepade och torrt formulerade förmaningar till de krisdrabbade länderna att balansera den offentliga ekonomin.

ANDRA LÄSER