Lam debatt i riksdagen om språkförsöket

På tisdagen debatterade riksdagen förslaget om regionala språkförsök, men debatten tog aldrig fart.

Kritiserade språkförsöket. Anna-Maja Henriksson försvarade bägge nationalspråkens ställning.
Några fräna repliker mellan representanter från SFP, Sannfinländarna och Blå framtid. Det var facit av tisdagens debatt i riksdagen.

Det regionala språkförsöket

Försöket berör elever i årskurs 5 och 6 som inte tagit del av undervisning i det andra nationalspråket tidigare.
Skolor i hela landet kan ansöka om att medverka i försöket, men det är eleven och vårdnadshavaren som tar beslut om ett deltagande.
Det är meningen att försöket inleds 2018 och högst 2 200 elever erbjuds möjlighet att delta.
Språkexperimentet berör främst de finskspråkiga skolorna eftersom undervisningen i finska inleds i de flesta svenskspråkiga skolor före årskurs fem.
– När man avskaffade obligatoriska studentsvenska motiverades det med en större valfrihet och hur har det gått? Allt fler elever väljer bort språk i studentexamen. För Finlands del är det här en oönskad utveckling. I ett tvåspråkigt land är det bra att kunna lära den andra språkgruppens kultur. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att säga åt svenskspråkiga barn att inte läsa finska. Tack till ministern för att det är fråga om ett så småsakligt experiment, säger Anna-Maja Henriksson (SFP).
Partikollegan Stefan Wallin konstaterade att det säkert var en besvikelse för de som vill att antalet elever som berörs skulle vara femfaldigt. Han kallade antalet för en papperstiger, men konstaterade samtidigt att de som berörs hamnar i en ojämlik situation i jämförelse med de som läser svenska. Wallin undrade bland annat hur experimentet stärker Finlands ekonomi. Simon Elo (Blå framtid) tillsammans med Sami Savio (Sannf.) hördes i debattens motsatta läger. Savio var besviken över antalet elever som berörs av försöket är så litet.
– Den som vill studera svenska med tanke på en tjänstemannakarriär kan göra det i högskolor och för det ändamålet finns det pengar. Jag hoppas att man fördomsfritt utvärderar resultaten av det här experimentet och att det också utvidgas i framtiden, säger Elo.
Det hör till allmänbildningen att lära sig bägge nationalspråken, anser SDP:s ordförande Antti Rinne. Han säger i ett pressmeddelande att SDP vill stärka kunnandet i svenska och finska. Enligt Rinne hör det till allmänbildningen att lära sig bägge nationalspråken.
– Det ökar förståelsen om vårt lands historia och om vår tvåspråkiga kultur. Det öppnar upp karriärmöjligheter och de nordiska marknaderna. Det svenska språket är vårt band till det övriga Norden.
Avsikten är att lagen om språkförsök ska träda i kraft i augusti 2018. Den ska gälla till utgången av 2023.
ANDRA LÄSER