Kvinnonätverk vill ha en jämställdhetsminister

Riksdagens kvinnonätverk samlades till en rundabordsdiskussion för att diskutera krav på den kommande regeringen.

Krista Mikkonen (Gröna), Eva Biaudet (SFP) och Sari Taunus (kd) ledde Kvinnonätverkets möte.

Kvinnoorganisationernas centralförbund (NJKL) lyfte under mötet upp att jämställdhet kräver gärningar. I sina mål för regeringsprogrammet 2019-2023 vill man trygga jämställdheten från tidig ålder. Småbarnspedagogiken lyfts fram som extra viktigt.

– Vi har haft en kvinnlig statsminister i ett år, en manlig i hundra år. Vi har haft en kvinnlig utrikesminister i fem år och en manlig i 95 år. De här siffrorna och regeringens sammansättning är konstant under internationell observation. Finland ses som exemplariskt vad beträffar jämställdhet mellan könen, säger generalsekreterare Terhi Heinilä på NJKL.

Krav på en jämställdhetsminister

Föreningen för invandrarkvinnor, Monika-Naiset ry, lyfte fram våldet mot invandrarkvinnor och den ökade rasismen i Finland.

Invandrarkvinnor är överrepresenterade i statistiken över familjevåld. Det är lätt att försöka lägga skulden på invandrarmän, men 40 procent av invandrarkvinnorna har en finländsk partner, säger man från förbundets sida.

Svenska kvinnoförbundet lyfte frågan om feministisk utrikespolitik och en egen minister.

– Vi vill ha en jämställdhetsminister med en egen portfölj, säger förbundets vice ordförande Lotta Keskinen.

Att sänka menstruationsskyddens mervärdesskatt från 24 till 10 procent var många organisationer överens om.

Gröna Kvinnor lyfte upp kravet på att nästa regeringsprogram ska vara uttalat feministiskt och Samlingspartiets kvinnor vill ha uppbåd för alla kön.

Andra frågor som togs upp under mötet var en helhetsförnyelse av translagen, en jämn könsfördelning bland ministrarna, familjeledighetsreformen och lönejämställdhet.

Med under diskussionen fanns förutom kvinnonätverkets arbetsgrupp bland andra Kvinnoorganisationernas centralförbund (NJKL), Kvinnoorganisationer i samarbete rf (Nytkis), Monikanaiset och en rad olika partiers kvinnoorganisationer. Ett gemensamt dokument med mål för nästa regeringsperiod sammanställs utifrån rundabordsdiskussionen.

Riksdagens kvinnonätverk vill ha in 101 kvinnor i riksdagen.
ANDRA LÄSER