Klassiskt virtuost pianospel i den högre skolan

Det är sällan som pianisten Antti Siirala ger konserter i sitt hemland. När han väl gör det är det fråga om bländande virtuositet utan effektsökeri.

Antti Siirala var solist på Helsinki Seriös konsert.