Vi ovaccinerade är mycket medvetna om riskerna och försöker hålla avstånd

31.10.2021 09:15
Som svar på Henrik Janssons krönika (HBL Kultur 19.10) vill vi lyfta fram några aspekter om covidvaccin och fakta om en del av de ovaccinerade.
Det finns en hel del olika grupper bland de ovaccinerade. En del har teorier om sammansvärjningar eller är emot vacciner överlag samt en grupp som inte tror på pandemin eller kanske inte bryr sig. Men, alla hör definitivt inte till dessa. Många människor är rädda för vad vaccinet kan ha för inverkan på deras egen hälsa. Många har varit med om att få felaktiga diagnoser och fått kämpa för att ens få bli hörda tills äntligen någon har lyssnat och förstått att deras symtom kan ha en allvarlig bakgrund. Efter utredningar har man så äntligen fått en diagnos och kunnat åtgärda problemet med rätt sorts medicinering, men som också ofta krävt operation.
De här människorna har kanske ett vacklande förtroende för läkarkåren. Deras magkänsla säger att just det här vaccinet, om vars långtidsverkan eller reaktioner tillsammans med andra mediciner man inte kan ha någon vetskap om, är för stor risk att ta. Därför har ingen rätt att kräva att just de ska offra sig och bli ett av de få fall som blir dödligt sjuka av vaccinet. Det kan ju hända att vaccinet inte går ihop med de mediciner som de är ordinerade!
Andra har kanske liknande erfarenheter eller har av andra orsaker kommit fram till att de själva måste ta vara på sin kropp och därför lever i enlighet med det. Antagligen har de god motståndskraft och insjuknar sällan i influensa och om de gör det är det troligen ganska snabbt övergående. Kanske de redan har haft en lindrig form av covid? Alla som idrottar tar inte hand om eller lyssnar till sin kropp, det är frågan om en livsstil där man inte hela tiden pressar kroppen till prestationer. Det är viktigt att lära sig lyssna till kroppen och bli medveten om vad som är bra eller dåligt. Om man då känner att det inte är en god idé att ta just det här vaccinet, som inte ens ger ett varaktigt skydd, bör man ha rätt att låta bli.
Vaccin är till för att skydda den person som tar det, inte andra personer eller staten. Det här har Anders Björkman, professor i infektionsmedicin på Karolinska och många andra experter och läkare på olika håll i världen försökt lyfta fram. Tyvärr ges det inte mycket spaltutrymme åt dem. Här hemma i Finland och i Sverige har personer med medicinsk utbildning startat kampanjer mot vaccineringar av barn och ungdomar. Just nu har man bestämt att de som på något sätt är emot vaccin mot covid har fel, men det gäller att minnas att genom tiderna har det ofta svängt så att det som är rätt just nu kan vara helt fel efter bara något år.
För att återgå till Janssons krönika där han föreslår att vaccinmotståndarna ska bli tvungna att betala sina egna sjukvårdskostnader för covid vill vi påpeka att det är många grupper i samhället som själva medvetna om riskerna förorsakar sina sjukdomar.
Vi vill också tillägga att vi som är ovaccinerade är mycket medvetna om det och riskerna, därför försöker de flesta av oss hålla avstånd, använda ansiktsskydd och undvika trängsel. Däremot märker man, trots att det är allmänt känt att också vaccinerade kan bära smittan utan symtom, men också bli svårt sjuka, att det är många som inte bryr sig eftersom de är vaccinerade. Inte ens nu när det kommit fram att skyddet kan vara betydligt kortvarigare än man trott!
Många av de ovaccinerade upplever också mobbning både i skolor, på arbetsplatser samt i sitt privatliv. Det är psykiskt tungt och kan förorsaka olika problem. Trycket för att ”frivilligt” vaccinera sig för att sedan leva med oro och rädsla för vad det kan föra med sig kan också det förorsaka psykiska problem.
Kan vaccinerade stanna upp och ens försöka tänka efter hur det känns? Om man nu upphör med spårning och provtagningar för varje nysning frigörs personal och så kan man kanske återgå till normala rutiner. Att använda skyddsutrustning gäller vad vi förstått alltid på intensivavdelningar så det kan väl inte vara så mycket mera betungande om det gäller covidpatienter?

Monica Ferm,

Sonja Österlund,

Hangö

ANDRA LÄSER