SDP:s fullmäktige säger ja till finländskt Natomedlemskap – Marin skickade hälsning till Sverige

SDP:s fullmäktige röstade om en finländsk Natoanslutning på sitt extra inkallade möte på lördag eftermiddag. Rösterna föll 53 för och fem mot. Natomedlemskapet är inte en handling mot någon, utan för finländarnas säkerhet, sade ordförande Sanna Marin.

SDP:s ordförande Sanna Marin sade efter mötet att hon har ändrat uppfattning om Nato "under sin statsministerperiod" och att socialdemokraterna kunde ha fattat beslut till och med snabbare än vad som nu skedde.
Ingemo Lindroos
14.05.2022 13:24 UPPDATERAD 14.05.2022 17:20
Ett Natomedlemskap är den bästa lösningen för att trygga Finlands säkerhet, sade SDP:s ordförande, statsminister Sanna Marin. Hon upprepade sin ståndpunkt inför partiets fullmäktige, som på lördag eftermiddag fattade beslut om att stödja en finländsk Natoanslutning.
Partiet höll ett extra insatt fullmäktigemöte, för att fatta det formella beslutet om partiets linje i Natofrågan. Behandlingen av frågan tog ungefär tre timmar och diskussionen var inte öppen för medierna. Före debatten hölls däremot öppna tal av ordförande Sanna Marin, riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman och fullmäktiges ordförande Sirpa Paatero.
Det blev omröstning i fullmäktige där rösterna föll 53 för och fem mot, medan två ledamöter röstade blankt.
Partistyrelsens förslag löd som följande: " Till följd av att Finlands och Europas säkerhetsmiljö har förändrats betydligt stöder SDP Finlands medlemskap i Nordatlantiska försvarsalliansen Nato. SDP ger sitt stöd till statsledningen för att inleda förhandlingar om ett medlemskap."
Marins tal tog ungefär tio minuter. I det gick hon bland annat igenom att ett finländskt medlemskap inte står i konflikt med att bygga upp den egna försvarsförmågan, som Finland också har gjort stora satsningar på.
– Skulle ett Natomedlemskap öka Finlands säkerhet i en förändrad situation? Skulle Finlands medlemskap i Nato stärka den europeiska säkerheten? Svaret är ja. Det skulle göra det, sade Marin.
– Jag anser att ett Natomedlemskap är den bästa lösningen för att trygga Finlands säkerhet och stabiliteten i våra närområden i den förändrade säkerhetspolitiska situationen.
I sitt tal hänvisade Marin till SDP:s principdeklaration, som bland annat innehåller följande:
"Målet är ett samhälle där människor lever ett liv fritt från nöd och fruktan och där det råder tillit och en känsla av trygghet", citerade Marin.
Marin påpekade också att Finlands medlemskap kan leda till motreaktioner från rysk sida.
– Mitt budskap är att Finlands Natomedlemskap inte är en handling mot någon, utan en handling för Finland och finländarnas säkerhet.
I sitt tal hade Marin också en hälsning till Sverige, enbart på finska, där socialdemokraternas partistyrelse ska fatta beslut på söndagen.
– Det är viktigt för oss socialdemokrater att analysen och slutsatserna av det rådande läget är samstämmiga både i Finland och i Sverige. Att Finland och Sverige går med i Nato tillsammans skulle vara ett bättre alternativ än att vi går i olika takt eller åt olika håll, sade Marin.
SDP:s ordförande Sanna Marin talade inför partiets fullmäktige på det extra inkallade mötet på lördagen.

Stort internationellt medieuppbåd

Pressträffen efter mötet gick på finska, med möjlighet att ställa frågor på engelska. Det internationella intresset för SDP:s fullmäktigemöte var exceptionellt stort. På plats fanns 10-15 internationella medier representerade, bland dem de största svenska mediehusen. Också japansk och polsk tv var på plats för att rapportera om SDP:s historiska beslut.
Av svenska journalister fick Marin frågan om hur hon tror att SDP:s beslut påverkar de svenska Socialdemokraterna, vars partistyrelse ska fatta beslut på söndagen.
– Förstås har vi koordinerat väldigt tätt. Jag har personligen talat med Magdalena Andersson hela vägen. Jag tror att vårt beslut påverkar hur Socialdemokraterna i Sverige tänker.
Marin gav uppfattningen att hennes parti redan en tid har varit färdigt att stödja en Natoanslutning.
– Jag tror att vårt parti kunde ha fattat beslut mycket snabbare. Men vi är ett statsministerparti och vi ville respektera den nationella processen.
Hon ville inte gå in på exakt tidpunkt för när riksdagen kommer att fatta beslut. Riksdagen samlas på måndag för att föra debatt om den säkerhetspolitiska redogörelsen som ligger som grund för beslutet, och rösta, om det finns tid.
– Jag säger inte måndag och inte tisdag heller och så vidare. Vår riksdagsprocess kommer att ta tid. Jag hoppas att vi kunde sända in ansökan samtidigt som Sverige, men vi kommer att ha vår egen nationella process.
Hon fick också en fråga om när hon själv började stödja tanken på ett finländskt medlemskap i Nato.
– Jag tror att vi skulle ha haft den här diskussionen inom ramen för våra målsättningar på kongressen år 2023. Jag har också märkt att de yngre i partiet ser annorlunda på säkerheten än de äldre generationerna. Nu blev det fullmäktige som fattade beslut i stället, eftersom det var snabbare. Min egen åsikt har jag kommit fram till under min statsministerperiod, sade Marin.

ANDRA LÄSER