Har du timprisavtal på el? Bada bastu i dag

Det blåsiga och varma vädret pressar temporärt ner elpriset för dem som övergått till timprisavtal. I dag lönar det sig att bada bastu.

Perfekt tajming för prisvärd fredagsbastu ikväll. 
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
11.11.2022 08:28
En dag är elpriset rekordhögt, nästa dag kostar elen nästan ingenting. Börspriset på el fluktuerar nu mer än någonsin. För de konsumenter som har övergått till rörligt timprisavtal där elpriset varierar timme för timme enligt marknadspriset på elbörsen lönar det sig att knäppa på bastun i kväll. 
De varma höstvindarna gör att elpriset i dag är förmånligt för dem med så kallad börsel – perfekt tajming för fredagsbastun. 
Fluktuationerna beror på att utbudet på el kan överstiga efterfrågan när det är varmt, kärnkraftverk är i användning och det samtidigt blåser bra. Tidigt fredag morgon var elpriset negativt under ett par timmar.

ANDRA LÄSER