Försöket med frivillig svenska skjuts upp

Experimentet med frivillig undervisning i svenska skjuts troligen upp. Projektet hinner enligt Lännen Media inte starta i augusti då grundskolorna inleder sina läsår.

På Undervisnings- och kulturministeriet säger man att frågan ska behandlas av en ministerarbetsgrupp först i april-maj.
Det regionala experimentet med frivillig svenska hör till regeringens spetsprojekt. Tanken var att det skulle köra igång i höst, men nu ser det ut som om starten skjuts upp till hösten 2018.
Kommunerna och skolorna behöver informationen om experimentet i god tid till exempel för att kunna anställa personal. Experimentet kräver också en ändring av lagen om grundläggande undervisning.
Sannfinländarnas riksdagsgrupp har inte godkänt undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonens (Saml) linje om att experimentet som ska ersätta den obligatoriska undervisningen i svenska kan genomföras bara i ett par kommuner.
ANDRA LÄSER