HBL i Almedalen: Så svarar Andersson på frågorna om Turkiets krav

Politikerveckan i Almedalen inleddes på söndagen med Socialdemokraternas dag. Efter sitt besök på Gotlands regemente fick statsminister Magdalena Andersson inte svara på frågor om försvaret utan om de turkiska kraven efter Natomötet i Madrid.

Statsminister Magdalena Andersson inledde politikerveckan på Gotland med ett besök på Gotlands regemente. Andersson ville tala om folkförsvaret men fick i stället förklara vad det avtal som undertecknades i Madrid innebär när det gäller utlämningar av personer som Turkiet anser att är terrorister.
Ett vitt podium står uppställt på den enda gräsplätten utanför portarna till P18 – Gotlands regemente – vid Västerhejde skjutfält söder om Visby. Här inleder statsministern och partiledaren sitt partis dag.
Socialdemokratiska Magdalena Andersson inleder med att berätta om vad regeringen har gjort för att höja försvarets slagkraft.
– Vi vill bygga ett starkt svenskt folkförsvar, säger hon.
Tematiken byts snabbt till att handla om Turkiets krav att Sverige ska utlämna 73 personer. Den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan anser att Sverige har lovat det under förhandlingarna vid Natotoppmötet i Madrid.
Andersson säger att hon inte vet om någon ny lista.
– Det har varit olika siffror som har figurerat i medier men i Sverige har vi myndigheter som arbetar med de här frågorna så det är ett arbete som kommer att fortsätta under den här perioden, konstaterar Andersson och säger att eventuella utlämningar kommer att följa svensk och internationell lagstiftning.
Det är tydligt i överenskommelsen att vi kommer att följa internationell rätt, säger Magdalena Andersson som inte vill säga om Sverige och Turkiet fört förhandlingar om hur många personer som ska utlämnas.
– Jag brukar aldrig berätta om vad som sker i förhandlingsrum, påpekar hon och fortsätter:
– Jag tror att det långsiktigt inte är något som gagnar överenskommelser.
Magadalena Andersson försäkrar att utlämningar av svenska medborgare aldrig kommer att ske.
Den kurdiska befolkningen i Sverige har oroat sig för vad utlämningarna kan leda till men Andersson vill tona ner oron.
– Man utvisas för handlingar eller om man tror att någon kan vara ett säkerhetshot men det kan också vara så att personer har utvisats av andra anledningar.
Hon konstaterar att den som inte sysslar med terrorism inte behöver oroa sig. Hon slår också fast att svenska medborgare aldrig kommer att utvisas.

Stopp för skolvinster

Politikerveckan i Visby är ett slags slutspurt inför det svenska valet den 11 september. Under veckan kommer de olika partierna att komma med politiska nyheter och utspel.
För Socialdemokraterna är ett förbud med vinster i skolan ett definitivt valtema.
Ett viktigt valtema för Socialdemokraterna är att vinster från skolan ska förbjudas, säger partiledaren Andersson.
Enligt en utredning som Sveriges Television gjorde i april har de fyra största skolkoncernerna i Sverige tillsammans förtjänat drygt 1,3 miljarder kronor (cirka 120 miljoner euro).
Enligt Magdalena Andersson är det här något som partiet vill sätta stopp för. Det ska ske genom tre olika ingrepp: Det första är att förbjuda vinstuttag i skolan.
Skattepengar ska gå till utbildning, lärare och skolböcker – inte vinster, säger hon.
Nummer två är att förbjuda religiösa friskolor. Andersson säger att det finns friskolor som leds av islamister som säkerhetspolisen håller ögonen på.
– Skolor ska förmedla kunskap, inte syssla med religiös indoktrinering, slår hon fast.
Sverige har ett så kallat fritt skolval. Genom att man får en skolpeng kan man välja skola utan att det påverkas av hur tjock föräldrarnas plånbok är. Socialdemokraterna anser att det nuvarande systemet är orättvist och därför har Skolverket fått i uppdrag att ta fram en modell hur ett nytt system kunde se ut.
De här tre åtgärderna ska, enligt Magdalena Andersson, råda bot på vad hon ser som "sönderprivatiseringen" av den svenska skolan.
– Sverige har som enda land i världen släppt in vinstintresset i den skattefinansierade skolan, säger hon.
Samtidigt vet hon att de andra partierna inte kommer att se med blida ögon på förslagen. Regeringen har lagt fram en del av dem i riksdagen under våren och varje gång röstats ner. Hon talar om en "nejsägarriksdag".
På söndagskvällen håller Magdalena Andersson ett linjetal på scenen i Almedalen.
Magdalena Andersson kommer att hålla ett linjetal i Almedalen på söndagskvällen.
På måndagen står Moderaterna och Vänsterpartiet i turen.
HBL rapporterar från Almedalen under hela veckan.

ANDRA LÄSER