Det stormar på den nordiska fastighetsmarknaden – men Finland är bättre rustat än Sverige

När oron växer har fastighetsmarknaden i Finland fördelar jämfört med Sverige, säger fastighetsexperten Jussi Niemistö. I Finland är skuldsättningen lägre samtidigt som landet gynnas av ett större utländskt ägande. 

Citycenter är en av Spondas fastigheter i Helsingfors
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
13.03.2023 05:00
Utsikterna för fastighetsbranschen i Europa har snabbt försämrats de senaste månaderna, visar en rapport från konsultföretaget Pwc. Räntehöjningarna, inflationen och minskad ekonomisk aktivitet får värdet på fastigheter att falla, samtidigt som det blir dyrare för fastighetsinvesterarna att förnya lån som förfaller.
Enligt rapporten väntas också tillgången till finansiering försämras, samtidigt som bygg- och andra kostnader stiger. Pwc-rapportens intervjuer visar att många planerade fastighetsprojekt nu skjuts på framtiden eller läggs ner.
Ett smakprov på oron i branschen fick vi förra veckan när den finländska fastighetsinvesteraren Sponda figurerade i rubrikerna. Orsaken var att Spondas ägare, amerikanska Blackstone, låtit bli att betala ett lån som förföll. Säkerhet för lånet är finländska fastigheter i Spondas portfölj.

ANDRA LÄSER