Ny kampanj vill få män att leva hälsosammare – arbetstagare dör tidigare än chefer

Skillnaden i den förväntade livslängden jämnas ut mellan män och kvinnor, men män dör fortfarande fyra år tidigare än kvinnor.

Cancerorganisationerna har lanserat en ny hälsofrämjande webbplats för män.
En vanlig dödsorsak är cancer och upp till fyrtio procent av alla cancerfall skulle kunna förebyggas med rätta levnadsvanor, enligt Cancerorganisationerna.
Kvinnor lever ett hälsosammare liv än männen och kvinnor är också mer pålästa när det gäller hälsa. Dessutom finns det fler hälsorelaterade webbplatser och tidningar riktad till kvinnor än män.
Därför har Cancerorganisationerna lanserat en ny webbplats uttryckligen för män som heter Aatteleppa ite (Tänk själv).
I enkäter har män efterfrågat lättsamt material som baserar sig på andras upplevelser, skriver Cancerorganisationerna i ett pressmeddelande. Därför har berättelser och humor en central roll på den nya webbplatsen som är på finska.
Webbplatsen är en del av en större sajt med fokus på förebyggandet av cancer som heter Gott liv utan cancer. Största delen av webbplatsens innehåll finns på svenska.
Där hittar man information om bland annat riskerna med tobaksrökning, alkohol och solens UV–strålning.

Arbetare dör tidigare än chefer

Skillnaden i medellivslängden för män och kvinnor jämnas ut men männen dör fortfarande tidigare än kvinnorna. Socioekonomiska skillnader har ändå större inverkan än könet.
En 35–årig man som är anställd vid ett företag blir till exempel i genomsnitt 74 år, medan en man som har en ledande position i ett företag blir 80 år gammal. För kvinnor skiljer sig den förväntade medellivslängden för en anställd och en chef med drygt tre år.
Enligt Cancerorganisationerna lever män ohälsosammare än kvinnor. Män dricker i genomsnitt mer alkohol och äter ohälsosammare mat. Män och kvinnor motionerar ungefär lika mycket och vad gäller rökning har skillnaderna också jämnats ut.
Män tar däremot större risker i trafiken och dör oftare i olyckor, självmord och som en följd av våld.
ANDRA LÄSER