Finländarna älskar sina bibliotek men ger äldreomsorgen dåligt betyg

Finländarna vill att den offentliga servicen bekostas med skattemedel, visar en ny undersökning från Kantar TNS.

Bibliotekstjänsterna är den mest uppskattade offentliga servicen i Finland. Arkivbild från Birkala bibliotek.

Den stora överraskningen när man undersökte vad medborgarna har för inställning till offentliga tjänster är att det man trott verkligen stämmer. Det visar en undersökning som Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL) beställt av Kantar TNS.

Fler än fyra av fem finländare (83 procent) anser att de offentliga tjänsterna ska finansieras med skattemedel. Drygt 70 procent anser att det är viktigt att tjänsterna produceras av kommunerna eller regionerna.

De som röstar på högerpartier förhöll sig snäppet mer positiva till en privatisering av de offentliga tjänsterna än de som röstar vänsterut. Majoriteten inom båda falangerna tycker ändå att de offentliga tjänsterna ska bekostas med skattemedel.

Hur ofta använder man offentlig service?

Varje dag: 19 procent

Minst varje vecka: 31 procent

Minst varje månad: 20 procent

Mer sällan: 22 procent

Inte alls: 2 procent

Vet inte: 5 procent

– Att köpa tjänster är riskfyllt, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Hon påpekar att privata sektorn eftersträvar vinst medan kommunerna inte har samma krav. Hon efterlyser också mod att ta tillbaka de tjänster som redan lagts ut på utomstående tjänsteleverantörer.

JHL representerar anställda inom den offentliga sektorn.

Stadsbor använder fler tjänster

Undersökningen om hur finländarna förhåller sig till de offentliga tjänsterna är den första i sitt slag. I undersökningen deltog över 2 000 personer i åldern 18–79 år. Felmarginalen är 2,1 procentenheter.

– De offentliga tjänsterna är en väldigt viktig del av människornas liv, säger forskaren Sakari Nurmela från Kantar TNS som sammanställt undersökningen.

Av alla offentliga tjänster är det hälsovården som flest finländare kommit i kontakt med. Fyra av fem finländare har i något skede använt kommunens hälsovårdstjänster. På andra och tredje plats kommer biblioteken och kollektivtrafiken.

Personer som bor i huvudstadsregionen eller nära ett kommuncentrum använder de offentliga tjänsterna i större utsträckning än folk som bor i glesbygden och längre från centrum.

Nurminen betonar ändå att hur mycket tjänsterna används inte säger något om tjänsternas kvalitet.

De som svarat på undersökningen tycker att biblioteken fungerar allra bäst. Nästan 90 procent anser att bibliotekstjänsterna är mycket eller ganska bra.

Den specialiserade sjukvården får också godkänt då 81 procent av finländarna ser den som god. Också den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken får beröm.

Inom äldreomsorgen finns det däremot rum för förbättring. Mindre än hälften av finländarna (42 procent) anser att omsorgen för våra äldre medborgare är god.

Skatter är bra

De flesta finländare vill att de offentliga tjänsterna ska produceras av den offentliga sektorn. De svarande fick ta ställning till 32 olika tjänstetyper och av dessa var det endast 6 som de flesta tyckte borde läggas ut. Dessa tjänster var bland annat uppvärmning av hemmen, kollektivtrafik, skötsel av vägar och gator, städning av kollektivtrafiken och kulturhobbyer.

– Också i dessa fall skulle de flesta ge huvudansvaret till kommunerna, säger Nurmela.

De flesta som svarat på undersökningen vill se en väldigt heltäckande offentlig service i Finland. Största delen tycker också att servicen ska finansieras med skattepengar.

Också bland dem som tycker att man kunde anlita underleverantörer för en del av den offentliga servicen är största delen av åsikten att servicen ändå ska finansieras med skatter.

Vilka tjänster har man själv använt under de senaste två åren?

Bashälsovård: 58 procent

Bibliotek: 44 procent

Kollektivtrafik: 38 procent

Specialiserad vård: 39 procent

Folkpensionsanstalten: 36 procent

Kommunala motionstjänster eller lokaler: 30 procent

Kulturhobbyer som konserter och utställningar: 28 procent

Polis, räddningstjänst eller sjuktransport: 19 procent

De offentliga tjänster som får mest beröm

1. Bibliotek

2. Hälsovårdstjänster inom den specialiserade sjukvården

3. Den grundläggande utbildningen

4. Småbarnspedagogiken

5. Andra stadiets utbildning

6. Vattenförsörjningen

7. Yrkeshögskolor och universitet

8. Medborgar- och arbetarinstitut

9. Kommunala motionstjänster och lokaler

10. Polisen, räddningsväsendets och sjuktransportens tjänster

ANDRA LÄSER