Julen är inte en turistsäsong i Helsingfors – ännu i alla fall

De flesta vill fortfarande vistas utanför Helsingfors under julen. Samtidigt ökar hotellkapaciteten i centrum. Hur ser julsäsongen ut för turismen i Helsingfors?

Julen har aldrig varit en höjdpunkt för utländsk turism i Helsingfors, säger Timo Lappi. Tuffa tider ekonomiskt resulterar också i att viljan att resa både utomlands och inomlands sjunkit.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
30.11.2022 05:01
– Vi är vana att inte ha så mycket utländska turister i Helsingfors vid jul, säger Timo Lappi, vd på Turism- och restaurangförbundet Mara.
Tidigare fanns det nästan ingen i Helsingfors under julen, menar han. Läget ser ändå betydligt bättre ut jämfört med pandemiåren. Fler turister hittar också till huvudstaden än för bara fem eller tio år sedan.
– Personer med släktingar och bekanta som kommer till Helsingfors över jul övernattar i dag i större utsträckning på hotell. Förr var det vanligare att de övernattade hemma hos personerna de kände, säger Lappi.
Att det är något mera turister nu beror också delvis på att yngre generationer har andra vanor, många föredrar att stanna eller åka till Helsingfors, medan det bland de äldre är vanligare att söka sig bort för högtiden.
– Men det är inte ett stort fenomen, bara en trend som ökar lite hela tiden. De flesta vill fortfarande vistas utanför Helsingfors. De åker till sina hemorter, stugor eller skidorter.
Timo Lappi tycker att Helsingfors har mycket att erbjuda under julen, mer än förr. Men staden besöks framför allt av finländare, inte utländska turister, under julsäsongen. Arkivbild av Tomasmarknaden på Senatstorget.

Ryskt och asiatiskt bortfall inom turismen

Bortser man från julen har Helsingfors andra turismutmaningar.
Lappi förklarar att Helsingfors innan pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade två globala fördelar inom turismen; närheten till Ryssland, och att man via Helsingfors enkelt och snabbt kunde flyga till och från Asien.
De ryska, kinesiska och japanska turisterna stod för runt 30 procent av inkomsterna från utländska turister i Helsingfors år 2019. Men då ryssar inte längre får komma till Finland som turister, Kina fortsätter med strikta restriktioner och flygförbudet över Ryssland stoppat Asienresorna har fördelarna vänts till nackdelar.
– Det har varit ett hårt slag mot Helsingfors. Det är så många som faller bort att vi inte kan ersätta det i en handvändning, det kommer ta många år, säger Lappi.
– Men julen är inte en tid då många ryska turister besökt Helsingfors. Deras jul och nyåret infaller inte samtidigt som vår och det gör också att turismen under just den här säsongen inte påverkas lika mycket.

Hoppfull trots det

Nya flygrutter från USA och södra Asien har kunnat ersatta en del av turistbortfallet och trots att förutsättningarna för turismen i Helsingfors är svåra görs ändå mycket arbete inom branschen. Många nya hotell har öppnat här i år och enligt Lappi har det gått bra för dem.
– Tittar vi på september, oktober och hela sommaren har det gått mycket bra.
Framgången beror delvis på att många velat resa till Helsingfors efter att coronarestriktionerna hävts. Om den här trenden fortsätter är svårt att förutse.
Konkurrensen mellan hotellen misstänker Lappi att kommer att vara mycket hård i framtiden. Därför är lönsamheten och hur de kommer kunna fyllas upp på lång sikt en stor fråga.
– Ur gästernas synvinkel ser det bra ut, det är fina och högklassiga hotell. Vi har hopp och planer, men med stor betoning på inhemsk turism.
Helsingfors kan inte mäta sig med Tallinns billiga priser, säger Timo Lappi.

Svårt att mäta sig med andra

På en finländsk skala har Helsingfors mött större utmaningar än Lappland med att ersätta bortfallet av turister.
– I norr har de lyckats ersätta bortfallet av de asiatiska turisterna med turister till exempel från Storbritannien. Vikten av ryska turister har inte varit lika stor i Lappland som i Helsingfors.
Grannhuvudstaden Tallinn, säger Lappi, att omöjlig att konkurrera med på grund av prisskillnaderna. Att jämföra sig med Stockholm är också knepigt.
– Stockholm är kändare i världen, där finns mera köpkraft och framför allt kan man köra bil dit från centrala Europa.
Han är ändå hoppfull och tror att Helsingfors kommer att locka tack vare satsningar på hotell och restauranger.

ANDRA LÄSER