Niinistö och Marin: Finland måste utan dröjsmål ansöka om medlemskap i Nato

President Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin (SDP) stöder en finländsk ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

President Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin meddelade sin gemensamma ståndpunkt om en finländsk Natoansökan i form av ett pressmeddelande på torsdagen.

Niinistö och Marin meddelade som väntat om sin ståndpunkt i ett gemensamt pressmeddelande klockan 10 på torsdagen. I pressmeddelandet betonar Niinistö och Marin att ansökan ska lämnas in utan dröjsmål.

Så här uttalar sig Niinistö och Marin i pressmeddelandet:

"Under hela våren har det förts en viktig debatt om Finlands eventuella medlemskap i Nato. Tid har behövts för att formulera en nationell ståndpunkt, både i riksdagen och i samhället överlag. Tid har behövts för nära internationella kontakter med såväl Nato och dess medlemsstater som med Sverige. Vi har velat ge debatten det utrymme den kräver.

När nu tiden för ett beslut närmar sig, uttalar vi våra egna, sammanfallande ståndpunkter även till kännedom för riksdagsgrupperna och riksdagspartierna. Ett medlemskap i Nato skulle stärka Finlands säkerhet. Som medlem i Nato skulle Finland stärka hela försvarsalliansen. Finland måste utan dröjsmål ansöka om medlemskap i Nato. Vi hoppas att de nationella åtgärder som ännu krävs för att fatta detta beslut vidtas skyndsamt under de närmaste dagarna."

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott kommer formellt att behandla frågan under ett möte på söndagen. Efter det kommer en pressträff att ordnas med Niinistö, Marin, utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) och försvarsminister Antti Kaikkonen (C).

Det är utrikesutskottet i riksdagen som kommer att göra betänkandet i frågan, som ligger som grund för behandlingen i plenum nästa vecka. Riksdagen samlas redan på måndag.

Socialdemokraterna kommer före det att behandla frågan inom ramen för sitt fullmäktigemöte på lördag. Under torsdagen befinner sig statsminister Sanna Marin på arbetsresa i Tokyo.

ANDRA LÄSER