Att satsa på renare miljö är inte en kostnad utan en nödvändig investering

Människan har lärt sig att rena vatten för eget behov, men vad skall vi göra med alla fiskar och andra djur som lever i vattnen? Människan är överst i näringskedjan och drabbas förr eller senare av följderna.

29.01.2021 12:16
Jag håller med Claes Ehrnrooth (HBL Debatt 19.1) om att det är svårt att få ett grepp om en eventuell klimatförändring, samt orsak och verkan. Nyckelfrågor är om det pågår en klimatförändringsprocess just nu och om den avviker från tidigare klimatförändringar, samt hur stor roll människan spelar i klimatets växlingar? Jag har förstått att olika fakta och experters tolkningar av dem är motstridiga.
Jag förstår att ledarskribent Torsten Fagerholm argumenterar för en riskkalkyl som liknar en försäkringssituation där vi med en viss sannolikhet emotser en olycka vars följder vi vill gardera oss emot. Den värsta följden kunde vara att jordklotet blir obeboeligt inom en viss framtid och den minsta följden är att ingenting förändras till det sämre i vår livskvalitet. Frågan lyder vilken försäkring och hur stor vi skall ta?
Mina insikter och min kapacitet ger mig inte möjligheter att svara på de öppna frågorna, men jag följer ivrigt med de sakkunnigas diskussioner och hoppas att vi skall finna ett vettigt spår att följa. Däremot är jag övertygad om att vi har akuta och delvis med klimatfrågor överlappande problem som är entydiga och helt ett resultat av människans handlande, nämligen nedsmutsning av miljön.
Största delen av våra vattendrag, sjöar och hav belastas av avfall i olika former som dels flyter omkring, dels sjunker ner, men som alla är farliga för alla levande varelser. Människan har lärt sig att rena vatten för eget behov, men vad skall vi göra med alla fiskar och andra djur som lever i vattnen? Människan är överst i näringskedjan och drabbas förr eller senare av följderna. Något borde göras för att städa upp allt obehörigt som finns i världens vatten och för att förhindra nedskräpning i framtiden!
På landbacken har vi skräp överallt och speciellt i därtill grundade avfallsplatser. Allt detta innebär ett hot mot vår hälsa på sikt och är belastande för miljön. Som åtgärder kunde avfallsplatserna konverteras till sorteringscentraler därifrån allt distribueras för vidareförädling och återanvändning. Ingenting behöver lagras på sikt. Problemavfall, som avfall från kärnkraftsverk har vi ännu inte lyckats lösa, men min gissning är att förr eller senare kommer någon på en lösning. En attitydförändring hos alla avfallsproducerande individer och organisationer vore önskvärd. Eliminera allt miljöfarligt skräp nu!
Luftföroreningar är aktuella både utomhus och inomhus, i båda fallen har man kunnat konstatera fara för hälsa och liv. Mekanismerna är i många fall kända, men ofta saknas ambition och handlingskraft för behövliga åtgärder. Här finns en viss gemensam nämnare för hälsovårdare, miljökämpar och klimativrare. Vi har ett antal lösningar för att minska följderna, men för att eliminera orsakerna har vi ännu mycket att göra. Borde vi sätta i gång?
Troligtvis kan många hålla med om att vi har avvikelser mot önskad situation i vår livsmiljö, men vi har olika intressegrupper med delvis motstridiga intressen om ekonomi, hälsa och miljö. En fortsatt saklig och faktabaserad diskussion är nödvändig. En satsning på en renare miljö är inte en kostnad utan en nödvändig investering!

Kai Friskberg,

Esbo

ANDRA LÄSER