Ingen nordisk enhet när länder vill lyfta resebegränsningar – Sverige pekas ut som problem

Det verkar inte finnas förutsättningar för att upprätta en nordisk bubbla, där fritidsresandet kunde tillåtas tidigare än i resten av EU. Men resandet är fortfarande tillåtet, både in och ut ur Finland.

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) säger att det inte finns någon enhetlig nordisk linje då det gäller lyftandet av resebegränsningarna.
15.05.2020 17:44 UPPDATERAD 15.05.2020 21:41
Det är för närvarande inte aktuellt med en gemensam nordisk linje då det gäller att lyfta de resebegränsningar som gäller mellan länderna, uppger inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna).
Ohisalo deltog på fredagen i ett möte med de nordiska inrikesministrarna samt i ett möte med EU:s inrikesministrar. Temat för båda mötena var begränsningarna av gränstrafiken på grund av coronavirusepidemin och den gradvisa avvecklingen av dessa.
– Norge, Danmark och Island har lyckats stabilisera sina situationer, i Sverige är läget mer oroväckande, säger Ohisalo.
– För närvarande finns ingen gemensam nordisk linje då det gäller resebegränsningar. Vi följer med utvecklingen och ställer oss positiva till kommissionens förslag om bilaterala avtal.
EU-kommissionen föreslog i onsdags att de medlemsländer som befinner sig i samma epidemiologiska situation kan tillåta fritidsresor för sina medborgare. Detta är något som länderna kan komma överens om sinsemellan.
Någon nordisk bubbla, där resebegränsningarna skulle monteras ned i samma takt är för närvarande osannolik.

Beslut om yttre gränser dröjer

Tills vidare finns inga besked på när EU:s yttre gränser kan tänkas öppnas.
– De här diskussionerna har ännu inte inletts. Vi har börjat med frågan om de inre gränserna. Frågan om de yttre gränserna torde komma upp så småningom, säger Ohisalo.
Regeringen inledde den gradvisa uppluckringen av resebegränsningarna i torsdags. Arbetsresor och annan nödvändig trafik inom Schengenområdet är tillåtet, men fritidsresor rekommenderas inte.
Personer som kommer till Finland för att jobba måste vara redo att bevisa det vid gränsen. Fjorton dagars frivillig karantän rekommenderas också. Detta gäller åtminstone fram till den 14 juni.
Trots begränsningarna har varenda finländare rätt att återvända och lämna Finland. Resebegränsningarna är i första hand rekommendationer.

ANDRA LÄSER