Blogg: Inte omöjligt för Finland att återta högsta kreditbetyget – kräver satsning

Nordeas chefsanalytiker tror att Finland har goda chanser att återta högsta kreditbetyget. Frågan är om nästa regering vill satsa på det.

Nordeas chefsanalytiker skriver att Finland kan återta högsta kreditbetyget om nästa regering gör de nödvändiga reformerna.
19.04.2019 15:22 UPPDATERAD 19.04.2019 15:36
Finland har möjlighet att återta det högsta AAA-kreditbetyget om staten lyckas styra landet på rätt kurs, skriver Jan von Gerich, Nordeas chefsanalytiker, i ett blogginlägg.
Finland förlorade högsta AAA-betyget år 2014. Danmark, Sverige och Norge hör fortfarande till AAA-klassen.
För att höja kreditbetyget måste Finland enligt von Gerich satsa på trovärdiga reformer på flera områden. Problemet med den åldrande befolkningen måste tacklas samtidigt som arbetskraften måste ökas. Vidare måste Finland fortsätta öka sysselsättningsgraden, balansera de offentliga finanserna och minska på statsskulden.
Även bytesbalansen spelar en roll när kreditinstitut som Standard & Poor’s bedömer statens kreditvärdighet, skriver von Gerich.

Positivt för Finlands rykte

För ett litet land som Finland är kreditbetyget viktigt.
På grund av sin begränsade ekonomi har Finland inte mycket annat att erbjuda de riktigt stora institutionella placerarna än stabilitet. De använder finländska statsobligationer för att sprida risken i sina placeringsportföljer.
Dessutom är ett högt kreditbetyg positivt för Finlands rykte och bidrar till att sänka hushållens lånekostnader.
Enligt von Gerich kräver återtagande av toppbetyget en rejäl satsning. Om nästa regering är redo att satsa på att lösa Finlands utmaningar kan Finland kanske återta AAA-betyget redan mot slutet av mandatperioden.
Risken att Finlands kreditbetyg sjunker ytterligare existerar också, anser chefsanalytikern. Speciellt om nästa regering slarvar med reformerna eller ökar skuldsättningen.

Standard & Poor’s kreditbetyg

AAA-länder 2019: Australien, Danmark, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Schweiz, Singapore, Sverige, Tyskland.
Länder som fallit ur AAA-klassen sedan 2009: Finland, Frankrike, Irland, Spanien, Storbritannien, USA, Österrike.

ANDRA LÄSER