KD-unga: Inte straffbart att häda Gud

Kristdemokraternas ungdomsorganisation KD Unga vill ändra strafflagen så att det inte längre ska vara straffbart att häda Gud. KD Unga anser att strafflagen inte behöver skydda Gud och de stöder en bred yttrandefrihet.

I ett pressmeddelande skriver organisationen att Gud eller religionens andra heliga gestalter inte behöver strafflagens skydd.
Susanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
23.11.2022 16:22
Det är den kristdemokratiska ungdomsorganisationens årsmöte som har godkänt ställningstagandet om hävdandet. KD-Unga vill slopa det första momentet i Strafflagens 17 kapitel §1.
Där står att den som ”offentligt hädar Gud eller i kränkande syfte offentligen smädar eller skymfar något som annars hålls heligt inom en kyrka eller ett trossamfund som avses i religionsfrihetslagen skall för brott mot trosfrid dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.”
KD Unga anser att den här delen av strafflagen skyddar Gud och att det inte behövs. I ett pressmeddelande skriver organisationen att Gud eller religionens andra heliga gestalter inte behöver strafflagens skydd.
Ami Rinta-Valkama är ordförande för KD Unga. I pressmeddelandet säger hon att organisationen stöder en omfattande yttrandefrihet, vilket betyder att även religioner och frågor som i religionerna uppfattas som heliga ska kunna kritiseras. Det är enligt Rinta-Valkama en del av trosfriheten.
KD Unga anser att strafflagen i tillräcklig grad skyddar religiösa grupper mot diskriminering även om formuleringen om att häda Gud slopas.

ANDRA LÄSER