Insändare: Betala lön åt föräldrar som sköter barnen hemma

17.11.2022 16:16
Susanna Ginman skriver om småbarnspedagogiken (HBL 13.11) och håller med professor Mirjam Kalland (HBL 31.10) om förslaget att undersöka möjligheten till deltidsarbete för föräldrar med små barn. Kalland föreslår att dessa föräldrar dessutom skulle få ett partiellt hemvårdsstöd. Det skulle kanske bidra lite till att deltidsjobb skulle löna sig, eftersom deltidsjobb ensam sällan lönar sig.
Enligt forskning är de finländska småbarnsföräldrarna mer utmattade än föräldrar i de andra nordiska länderna och det lär härstamma bland annat just från bristen på deltidsarbete i Finland.
Till saken hör många stora frågor, från könsfördelningen i att ta hand om barnen, vilket fortfarande faller mera på kvinnor än män till den orättvisa löneutvecklingen mellan kvinnor och män, vilket syns i männens tjockare plånböcker. Det i sin tur resulterar i kvinnornas sämre pensioner. Speciellt i de kvinnors pensioner som var hemmamammor när barnen var små. Det händer sällan att deras make skulle betala pension åt barnens mamma, även om hon möjliggjorde mannens oavbrutna karriär och pensionen därefter.
Kallands tanke är värd att undersökas. Flera deltidsjobb skulle betyda arbetsmöjligheter för flera och med deltidsarbete skulle båda föräldrar kunna ta del av barnens tidiga uppväxtår på lika villkor. Risken finns dock att det igen blir kvinnor, inte män, som väljer deltidsarbetet. Där kan man peka på männens arbetsgivare, vilka ännu i dag inte precis uppmanar männen att bli hemmapappor. Det bör också hållas i minne, att deltidsjobb med deltidslön även tillsammans med partiellt hemvårdsstöd resulterar i mindre pensioner.
Det rätta skulle vara att betala ordentlig lön åt föräldrar, som sköter sina barn hemma, lika så åt småbarnspedagoger på daghemmen.
Maria Salonen, Helsingfors

ANDRA LÄSER