Krönika: Världens första pr-konsult lärde kvinnor att röka

Edward Bernays var en reklamens och propagandans pionjär. Arbetet att styra och kontrollera massorna beskrev han som "ingenjörskonsten att få fram samtycke".

Reklambilden "Girl in Red" (foto Nickolas Muray) var ett led i Edward Bernays kampanj för att få kvinnor att röka.
05.01.2023 10:59
Vid sin död 1995 var han 104 år gammal och av Life Magazine utnämnd till en av århundradets mest inflytelserika män. Han hette Edward Bernays, var född i Wien men växte upp i USA och har brukat beskrivas som världens första pr-konsult. Att det i dag är få som känner igen hans namn betyder inte att han förlorat all aktualitet. Hans böcker, bland dem Propaganda från 1929, finns fortfarande i tryck.
I många avseenden ter han sig modern. Bernays använde vad vi i dag kallar fokusgrupper och influerare. Han skriver om hur modern kommunikation övervunnit geografiska avstånd och gör det möjligt för företag och politiker att nå ut som aldrig tidigare... Fast då är det telefonen och radion han tänker på. Dagsaktuellt låter det också när han suckar över att människor inte längre orkar komma på möten – men förklaringen i hans fall är att ”bilen lockar dem bort och radion håller dem hemma”.
Bernays mest kända kampanj – från 1929 – handlade om att få kvinnor att köpa cigaretter. Han hade flera strategier. Han förmanade husmödrarna att se till att alltid ha tobak hemma för husets herre och för gäster. Han mobiliserade läkare som lockade kvinnorna med budskapet att rökning gör dem smalare och därmed vackrare. Han predikade emancipation genom att döpa cigaretterna till ”Torches of Freedom”, ”Frihetens facklor”.

ANDRA LÄSER