Befolkningsökningen bakgrunden till problemen i Afrika

01.10.2021 11:05
Liselott Lindström analyserar i (HBL 26.9) migrationen i och från Afrika: "Ta det lugnt, hela Afrika är inte på väg till Europa". Hon analyserar orsaker, men glömmer att nämna huvudorsaken, att folkmängden i Afrika har ökat med tiotals miljoner per år: Nigeria med fem miljoner per år, Etiopien tre miljoner per år etcetera. Samma problem gäller annars också Afghanistan där folkmängden har fördubblats på tio år.
Orsaken till fattigdom, svält och konflikter i Afrika är i grunden det att det föds för många barn. Det finns mycket ungdom som inte ser någon framtid i Afrika. EU skulle lyfta detta problem på toppen av agendan. Man skulle behöva till exempel mycket ökat bistånd, skolning av kvinnor och barn, födelsekontrollprogram, och till sist sanktioner mot länder som inte accepterar födelsekontroll.
Afrikas problem går inte att lösas genom att EU varje år skulle beakta ökningen av folkmängden i Afrika, till exempel så att Finland skulle ta emot en miljon personer. Problemet är så stort att det måste lösas i Afrika.

Ilkka Mikkola,

diplomingenjör, Esbo

ANDRA LÄSER