Aktia förutspår ökad efterfrågan på större hyresbostäder

Distansarbete har ökat folks behov av rymligare boende, konstaterar Aktia i sin färska bostadsöversikt. Banken förutspår samtidigt att allt fler vill hyra sin bostad, också större lägenheter.

Av byggloven att döma krymper den genomsnittliga bostadsytan i nya höghus, samtidigt som efterfrågan på större hyresbostäder ökar, skriver Aktia.
31.01.2022 08:59 UPPDATERAD 31.01.2022 09:36
Att hyra sitt boende har blivit vanligare det senaste decenniet. Enligt Aktias färska bostadsöversikt har andelen hushåll som hyr sitt boende ökat från 30 till 34 procent på tio år.
Utmärkande för pandemin har varit att också större hushåll, med tre eller fler personer, i allt högre grad hyr sin bostad.
"Att distansarbete har ökat under pandemin är antagligen den viktigaste enskilda faktorn som förklarar ökningen”, skriver chefsekonom Lasse Corin i översikten.
Hushåll som redan hyr sin bostad behöver hyra en större bostad, medan familjer som överväger köpa en större bostad kanske vill testa att hyra en innan de fattar köpbeslut.
En annan orsak till att det blivit populärare att hyra är enligt Aktia att priset på bostäder stigit kraftigt i tillväxtcentrum. Alla har inte ekonomiska möjligheter, eller vill inte, lägga ut så mycket pengar som skulle krävas.
Under tredje kvartalet i fjol var prisökningen på treor och större bostäder i flervåningshus 3,3 procentenheter högre än prisökningen på ettor. Skillnaden är den största sedan år 2000, skriver Aktia i översikten.
Att intresset för större bostäder överlag ökat beror enligt översikten också på att nativiteten ökat. 2019 föddes strax under 46 000 barn i Finland medan antalet i fjol var nästan 50 000. Och enligt banken pekar trenden uppåt.
Att döma av byggloven för flervåningshus har bostadsytorna i nya höghus däremot minskat. 2010 var den genomsnittliga ytan 82 kvadratmeter medan motsvarande siffra tio år senare var 68. Produktionen har styrts av att efterfrågan på mindre bostäder tidigare har ökat.
Om efterfrågan på större hyresbostäder fortsätter att vara stor ser Aktia en risk i att utbudet i tillväxtcentrum inte räcker till, vilket skapar ett tryck på högre hyror.

ANDRA LÄSER